Політика КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері інтелектуальної власності

В Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» наказом № 2-129 від 16.07.2019 року затверджено Політику КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері інтелектуальної власності.

Університет декларує систему принципів і положень, якими керується у процесі прийняття і реалізації рішень для досягнення кращих результатів у сфері інтелектуальної власності.

Політика Університету розроблена з урахуванням Типового положення про політику в сфері інтелектуальної власності для університетів і науково-дослідних установ, яка підготовлена Департаментом країн з перехідною та розвинутою економікою Всесвітньої організації інтелектуальної власності, та Методичних рекомендацій щодо політики у сфері інтелектуальної власності для закладів вищої освіти та наукових установ України, розроблених Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Пропонуємо ознайомитися з Політикою та Переліком заходів з підвищення ефективності діяльності у сфері інтелектуальної власності КПІ ім. Ігоря Сікорського за посиланням