Про організацію та результати незалежної юридичної експертизи укладених університетом інвестиційних договорів

Після появи в деяких ЗМІ інформації про порушення, які нібито були допущені в КПІ ім. Ігоря Сікорського при укладенні угод щодо будівництва низки об'єктів на земельних ділянках, виділених в різні роки університету, профспілковий комітет співробітників університету письмово запропонував адміністрації організувати проведення незалежної правової експертизи відповідних договорів.

Для проведення такої експертизи керівництво університету прийняло рішення звернутися до однієї з авторитетних в Україні юридичних компаній, яка має бути обрана на конкурсних засадах з-поміж п'яти провідних вітчизняних компаній, що посідають найвищі щаблі українського рейтингу "Лідери ринку. ТОП 50 юридичних компаній України 2017".

15 листопада усім п'яти компаніям було направлено листа з пропозицією взяти участь у конкурсі на виконання такої роботи й надати свої цінові пропозиції. Для участі у проведенні правової експертизи зголосилися й 19 листопада надали свої цінові пропозиції дві компанії: "ASTERS" та "Ілляшев та Партнери".

22 листопада університетська комісія по цінах розглянула пропозиції компаній і вирішила рекомендувати першому проректору укласти договір з юридичною компанією "Ілляшев та Партнери", що представила найприйнятніші пропозиції (цінові пропозиції, строки та умови виконання). Інформацію про закупівлю відповідних послуг було розміщено на сайті "Prozorro". Того ж дня було укладено і договір з компанією.

На виконання зазначеного договору компанія "Ілляшев та Партнери" провела юридичну експертизу і, опрацювавши великий обсяг документів, надала університету об'ємний Меморандум, який містить детальні висновки і ґрунтовний опис проведених юридичних процедур. Основні його положення були оприлюднені представником компанії на засіданні Вченої ради університету 10 грудня, а також викладені у формі висновків, які ми, за згодою компанії, розміщуємо нижче.

ВИСНОВКИ

Відповідно до Договору №БО-998 про проведення правової експертизи документів від 27.11.2018 р., яка була розміщена за посиланням https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2018-11-27-000076-a, Юридичною фірмою "Ілляшев та Партнери" проведено перевірку дотримання Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" вимог законодавства при виконанні будівельних робіт з будівництва об'єктів містобудування, що знаходяться в межах наступних земельних ділянок:

  • земельна ділянка, що розташована у місті Києві по вулиці Польова, 38, кадастровий номер: 8000000000:69:086:0005, загальною площею: 1,2300 га;
  • земельна ділянка, що розташована у місті Києві по вулиці Дашавська, 25, кадастровий номер: 8000000000:69:077:0047, загальною площею: 1,1025 га;
  • земельна ділянка, що розташована у місті Києві по провулку Ковальський, 19 (навпроти будинку 22), кадастровий номер: 8000000000:69:063:0001, загальною площею: 0,5525 га;
  • земельна ділянка, що розташована у місті Києві та обмежена вулицями Індустріальною, Борщагівською та провулком Індустріальним у Солом'янському районі м. Києва (кадастровий номер: 8000000000:69:081:0005).

Головним предметом дослідження та складання даного меморандуму є перевірка дотримання встановленої чинним законодавством України процедури укладання правочинів та форми участі КПІ ім. Ігоря Сікорського як державного закладу вищої освіти України, засновником якого є Міністерство освіти і науки України, у виконанні будівельних робіт у межах зазначених вище земельних ділянок

Меморандум підготовлений на підставі інформації, отриманої з наступних джерел:

  • документи та відомості, надані КПІ ім. Ігоря Сікорського (договори, додаткові угоди, державні акти на право постійного користування земельними ділянками тощо);
  • інформація, отримана з відкритих джерел публічної інформації (публічна кадастрова карта, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно тощо);
  • законодавство України, регуляторні акти та пов'язані матеріали.

Юридична фірма "Ілляшев та Партнери" надає Меморандум на тему "Виконання будівельних робіт у межах земельних ділянок, що розташовані у місті Києві за адресами: вулиця Польова, 38, вулиця Дашавська, 25, провулок Ковальський, 19 (навпроти будинку 22) та обмежені вул. Індустріальною, Борщагівською та пров. Індустріальним у Солом'янському районі м. Києва", на 31 стор. та доходить наступних висновків:

1. Наведені вище земельні ділянки відведено та використовуються відповідно до встановленого цільового та функціонального призначень, згідно з порядком та вимогами, встановленими Земельним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Законами України "Про вищу освіту" та "Про регулювання містобудівної діяльності":

  • земельні ділянки, що розташовані у місті Києві по вулиці Дашавська, 25 та по провулку Ковальський, 19, отримані в 2004 році університетом за рахунок земель міської забудови, з цільовим призначенням для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу.
  • земельна ділянка, що розташована в місті Києві по вулиці Польова, 38, передана в постійне користування університету з цільовим призначенням для будівництва, експлуатації та обслуговування навчально-житлового комплексу.
  • земельна ділянка, що розташована у місті Києві та обмежена вулицями Індустріальною, Борщагівською та провулком Індустріальним у Солом'янському районі м. Києва, передана в постійне користування університету з цільовим призначенням для будівництва, експлуатації та обслуговування навчально-житлового комплексу.

2. Договори пайової участі у будівництві укладено у спосіб, формі та відповідності до вимог Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про вищу освіту", Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" та в межах повноважень, встановлених Статутом університету та Законом України "Про вищу освіту", за погодженням Міністерства освіти і науки України.

Розміри пайових внесків сторін за договорами пайової участі у будівництві встановлені відповідно до вимог чинного законодавства на момент укладання таких договорів.

Фінансування будівництва об'єктів проводилось не за державні кошти, а відтак, законодавство щодо здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти до зазначених правовідносин не застосовувалось.

3. Забудова земельних ділянок у тому числі, але не обмежуючись: передпроектна та проектна робота, порядок виконання будівельних робіт, сплата пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, введення об'єктів в експлуатацію проведено згідно з вимогами Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Закону України "Про архітектурну діяльність", Постанови Кабінету Міністрів України "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" №461 від 13.04.2011 р. та Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" №466 від 13.04.2011 р.

Юридична фірма "Ілляшев та Партнери"