9 грудня відбулося чергове засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського.

На початку засідання голова Вченої ради М.Ю.Ільченко привітав ювіляра – директора ФТІ д.т.н., професора Олексія Миколайовича Новікова.

Після цього ректор М.З.Згуровський вручив Почесні відзнаки Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського за багаторічну працю, вагомий внесок у розвиток університету, зміцнення його державного та міжнародного авторитету, підготовку висококваліфікованих фахівців директору ІТС академіку НАН України, д.т.н., професору Михайлу Юхимовичу Ільченку та директору ВПІ д.т.н., професору Петру Олексійовичу Киричку.

Далі ректор вручив Почесні грамоти Вченої ради університету завідувачу кафедри публічного права ФСП Яні Юріївні Цимбаленко, старшому викладачу кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП Аллі Михайлівні Бежевець та директору Центру фізичного виховання та спорту КПІ ім. Ігоря Сікорського Андрію Юрійовичу Гаврушкевичу. Також відбулося вручення дипломів студентам, які стали лауреатами академічної стипендії Президента України, лауреатами іменної стипендії Верховної Ради України та лауреатами академічної стипендії імені Ігоря Курчатова.

Першим було питання про обговорення Стратегії розвитку Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" на 2020–2025 роки. Доповідав ректор М.З.Згуровський. Протягом останніх семи років діяльність університету здійснювалася на основі Стратегії розвитку НТУУ "КПІ" на 2012–2020 рр., результати виконання якої доповідалися і схвалювалися на щорічних конференціях трудового колективу КПІ ім. Ігоря Сікорського. При розробці Стратегії на 2020–2025 рр. були враховані передвиборча програма ректора університету в 2019 році та висновки експертів щодо імперативів розвитку сфер освіти, науки та інновацій в Україні і світі. Також було представлено структуру Стратегії розвитку КПІ на 2020–2025 рр. та план дій щодо її виконання.

Наступним було заслухано питання про зміни у структурі підрозділів університету. Доповідав перший проректор Ю.І.Якименко. Було прийнято рішення за результатами проведення самоаналізу щодо відповідності критеріям акредитації, на підставі рішень вчених рад факультетів/інститутів, рекомендацій Методичної ради створити нову кафедру інформаційно- вимірювальних технологій на приладобудівному факультеті шляхом реорганізації існуючих кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем, кафедри автоматизації експериментальних досліджень та кафедри інформаційно-вимірювальної техніки. Також Юрій Іванович повідомив про рішення створити нову кафедру смарт-технологій з'єднань та інженерії поверхні на зварювальному факультеті шляхом реорганізації існуючих кафедри інженерії поверхні та кафедри електрозварювальних установок. Окрім того, було оголошено, що новий інститут, який створюється шляхом реорганізації інженерно-фізичного факультету, зварювального факультету і кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій Механіко-машинобудівного інституту, матиме назву: Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О.Патона.

Далі було розглянуто питання про результати самоаналізу випускових кафедр. Доповідав директор департаменту якості освітнього процесу О.А.Жученко. Було оголошено показники виконання критеріїв за результатами третього етапу самоаналізу по університету, а також акцентовано на тому, що основна увага приділялась виконанню вимог за трьома основними напрямками: наявність і спроможність підготовки здобувачів вищої освіти за трьома рівнями: бакалавр – магістр – доктор філософії, кадрове забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти, науково-інноваційне забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти.

Після цього було розглянуто питання про комплекс заходів з підвищення рівня протипожежної безпеки в університеті. Доповідав проректор з адміністративної роботи В.А.Кондратюк. Було оголошено результати роботи, спрямованої на приведення в належний протипожежний стан структурних підрозділів, навчальних корпусів, баз відпочинку та гуртожитків навчального закладу, яка проводилася відділом пожежної безпеки КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 році. Було ухвалено рішення провести додаткові позапланові протипожежні інструктажі з педагогічними працівниками, з робітниками та службовцями, насамперед з тими, що зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, відповідальними за експлуатацію опалювальних систем і електронагрівальних установок. До того ж, було оголошено про необхідність здійснити перевірку технічного стану автоматичної пожежної сигналізації, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водогону, інших джерел водопостачання й підготувати їх до безперебійної експлуатації в зимовий період.

Насамкінець було розглянуто конкурсні питання і поточні справи, а саме: питання про відзначення видатних політехніків, про створення центру правових експертиз ФСП, про рекомендацію до друку періодичних наукових видань університету.

Дата події