Меморандум про взаєморозуміння з університетом Думлупінар (Турецька Республіка, м. Кютахья) підписано 28 жовтня в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Документ визначає загальні принципи розвитку співробітництва між КПІ ім. Ігоря Сікорського та університетом Думлупінар. Ним визначено основні аспекти співробітництва українського та турецького вишів як у сфері освіти, так і в організації спільних досліджень. Передбачено, що університети співпрацюватимуть у напрямах розширення мобільності викладачів, співробітників і студентів у межах Міжнародної кредитної мобільності Erasmus +, у дослідницьких проєктах, започатковуватимуть короткострокові академічні програми обміну, сприятимуть дослідникам обох університетів, використовуючи можливості програми «MEVLANA», тощо.

З боку університету Думлупінар участь у церемонії підписання взяли проректор, який відповідає за міжнародне співробітництво, Хасан Гокмез та керівник управління міжнародних відносин Октей Сабаз; з боку КПІ – проректор з міжнародних зв`язків член-кореспондент НАН України Сергій Сидоренко, заступниця декана факультету лінгвістики Ольга Демиденко та інші.

Підписанню меморандуму передувало обговорення його положень. Представники Туреччини навіть представили власний план розгортання співпраці між КПІ та університетом Думлупінар. У ньому пропонується започаткувати партнерство за категоріями К2 (стратегічне партнерство) і КЗ (програми з підтримки політики реформування вищої освіти) Рамкової програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+, запровадити короткотермінові (до 15 днів) спільні академічні програми з онлайн-доступом, забезпечити можливість спільного використання лабораторій університетів для їхніх дослідників, розпочати співробітництво за програмами академічної мобільності, використовуючи потенціал започаткованої Радою вищої освіти Туреччини програми академічної мобільності «MEVLANA», і, насамкінець, вийти на впровадження програм подвійного диплому за низкою спеціалізацій. Ще однією пропозицією в цьому переліку, до того ж, за словами Сергія Сидоренка, однією з найголовніших, є створення за участю і допомогою Турецької агенції зі співпраці та координації «TIKA» спільного Українсько-Турецького університетського центру.

Отож для забезпечення впровадження в життя положень меморандуму та пропозицій, які булі висловлені під час його обговорення, учасники зустрічі домовилися підготувати проєкти документів, в яких буде уточнено наміри обох сторін, і після консультацій викласти їх у повноцінній угоді про співпрацю з визначенням конкретних її напрямів і форм.

На фото: Сергій Сидоренко, Хасан Гокмез і Октей Сабаз після підписання меморандуму

Дата події