9 вересня 2019 р. відбулося чергове засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського. На початку засідання ректор М.З. Згуровський привітав ювілярів: в.о. зав. каф. автоматизації експериментальних досліджень д.т.н., проф. Юліана Михайловича Туза, декана інженерно-хімічного факультету д.т.н., проф. Євгена Миколайовича Панова, в.о. зав. каф. машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв д.т.н., проф. Ярослава Микитовича Корнієнка, зав. каф. екобіотехнології та біоенергетики д.х.н., проф. Євгена Васильовича Кузьмінського, директора ВПІ д.т.н., проф. Петра Олексійовича Киричка, зав. спеціальної кафедри № 3 д.т.н., проф. Віктора Федоровича Єрохіна, зав. каф. біобезпеки і здоров'я людини д.м.н., проф. Ігоря Юліановича Худецького, зав. каф. зварювального виробництва д.т.н., проф. Віктора В'ячеславовича Квасницького.

Після цього відбулося вручення нагрудних знаків МОН України "За наукові та освітні досягнення" зав. каф. теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ д.т.н., проф. Ользі Юріївні Черноусенко та проф. каф. автоматизації експериментальних досліджень ПБФ д.т.н. Євгену Тимофійовичу Володарському. Десятьом працівникам КПІ ім. Ігоря Сікорського за участь у розробці державних стандартів вищої освіти було вручено Подяки МОН України.

Відповідно до пропозицій вченого секретаря А.А. Мельниченка Вчена рада розглянула рекомендування до присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам університету.

Далі ректор М.З. Згуровський звернувся до Вченої ради з пропозицією щодо розмежування посади ректора університету та голови Вченої ради університету. Він запропонував обрати на цю посаду директора ІТС, академіка НАН України Михайла Юхимовича Ільченка. Потім було затверджено лічильну комісію і оголошено перерву для проведення таємного голосування.

Після перерви Вчена рада розглянула питання про вдосконалення системи управління та організаційної структури університету. Доповідав ректор М.З. Згуровський. Він обґрунтував необхідність внесення змін до організаційної структури університету новими завданнями та викликами, продемонстрував на слайдах і прокоментував зміни, які вносяться до структури управління навчальною, науковою, навчально-виховною, адміністративною роботою, а також охарактеризував завдання, які мають виконувати новостворювані підрозділи. За підсумками голосування Вчена рада підтримала і затвердила нову організаційну структуру і систему управління університетом.

Вчена рада також затвердила на посадах проректора з навчальної роботи к.т.н., доцента Валерію Вікторівну Холявко, проректора з наукової роботи д.т.н., професора Віталія Анатолійовича Пасічника, проректора з навчально-виховної роботи к.т.н., доцента Наталію Валеріївну Семінську, проректора з адміністративної роботи к.т.н., доцента Вадима Анатолійовича Кондратюка.

Далі ректор представив Вченій раді нових керівників департаментів: директора департаменту інформатизації управлінської діяльності Бориса Миколайовича Ємельяненкова, директора департаменту якості освітнього процесу Олексія Анатолійовича Жученка, директора департаменту інновацій та трансферу технологій Олега Олександровича Білецького, начальника науково-дослідної частини Юрія Михайловича Сидоренка, директора департаменту безпеки Артура Юрійовича Рачинського, директора департаменту господарської роботи Романа Володимировича Бригинця, директора департаменту соціального забезпечення Сергія Анатолійовича Манзюка.

Вчена рада за доповіддю голови лічильної комісії Н.С.Саєнко затвердила результати таємного голосування, яким академік НАН України М.Ю. Ільченко був обраний головою Вченої ради університету. Ректор підписав наказ про призначення голови Вченої ради і запросив новообраного голову Вченої ради далі вести засідання.

Відкритим голосуванням Вчена рада обрала заступника голови Вченої ради. Ним став д.т.н., проф. П.О.Киричок.

Далі Вчена рада заслухала питання про підсумки прийому студентів до університету у 2019 р. Доповідав перший проректор Ю.І.Якименко. Він повідомив про обсяги держзамовлення за останні роки, конкурсну ситуацію, представив кількість зарахованих студентів на 1-й та 5-й курси очної та заочної форм навчання, проаналізував розподіл зарахованих студентів по факультетах та інститутах.

Наступним було питання про проведення ІІІ етапу внутрішнього акредитаційного самоаналізу, з якого теж зробив доповідь перший проректор Ю.І. Якименко. Він підкреслив важливість цього етапу і повідомив, що за його підсумками будуть прийматися рішення щодо реорганізації кафедр.

Насамкінець Вчена рада розглянула поточні справи, зокрема про затвердження результатів конкурсного відбору проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, про затвердження наукових звітів молодих учених – стипендіатів Кабінету Міністрів України, про затвердження кандидатур на отримання стипендій компанії "Мелексіс-Україна" та ДП "НАЕК "Енергоатом", про створення у складі інженерно-фізичного факультету нових структурних підрозділів, про рекомендацію до друку періодичних наукових видань університету та ін.

Дата події