Щорічна Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Історія розвитку науки, техніки та освіти" на тему "Світоглядне значення наукової картини світу", яка традиційно проходить у рамках Молодіжного симпозіуму з історії науки і техніки "Пріоритети української науки", відбулася 23 квітня 2019 р. Організаторами виступили ФМФ, НТБ ім. Г.І. Денисенка, ДПМ при КПІ ім. Ігоря Сікорського, Рада молодих учених при МОН України й Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України. Питання, розглянуті на конференції, були присвячені відображенню фундаментальних досліджень і сучасних технологій в Україні та світі крізь призму наукових і науково-технічних шкіл, ролі особистості в науці, еволюції фундаментальних ідей та теорій природознавства і техніки, впливу фізики на сучасний технологічний світ, розвитку освіти в Україні та світі, ролі КПІ в розвитку науки та технічної освіти України. Така проблематика сприяє формуванню наукового світогляду молодої людини та підвищенню її інтересу до вивчення фахових дисциплін.

У конференції очно та заочно взяли участь понад 100 учасників – студентів, аспірантів, молодих учених, викладачів та науковців КПІ ім. Ігоря Сікорського, НТУ "Харківський політехнічний інститут", Одеського національного політехнічного університету, Херсонської державної морської академії, Тернопільського НТУ ім. Івана Пулюя, Черкаського державного технологічного університету, Луцького НТУ, Національного медуніверситету ім. О.О. Богомольця, Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, Національного університету штату Каліфорнія (США) та ін.

Конференція проходила в конференц-залі НТБ ім. Г.І. Денисенка. Привітав учасників та побажав їм плідної роботи голова оргкомітету конференції, декан ФМФ д.т.н., професор В.В. Ванін. Він підкреслив, що захід дозволяє багатьом студентам долучитися до наукової роботи та в подальшому знайти себе у створенні інноваційних технологій. Заступник директора НТБ ім. Г.І. Денисенка С.О. Зуєва у своєму виступі зазначила, що в рамках роботи конференції відкривається виставка "Під провідною зіркою науки: Маріан Смолуховський – яскравий фізик і визначна людина", яку підготували та надали факультет фізики, астрономії і прикладної інформатики та Музей "Collegium Maius" Ягеллонського університету (м. Краків, Польща), фізичний факультет ХНУ ім. В.Н. Каразіна та Центральна наукова бібліотека (м. Харків). Завідувач кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла д.т.н., професор В.Й. Котовський, вітаючи учасників та гостей конференції, відзначив важливе значення формування наукового світогляду насамперед у молоді та підкреслив неоціненний досвід наукового спілкування, що набувається під час таких заходів. Провідний науковий співробітник Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України д.іст.н. А.С. Литвинко підкреслила, що молодіжна науково-практична конференція разом із Всеукраїнською конференцією молодих учених-істориків науки, техніки та освіти та спеціалістів, яку проводить Українське товариство істориків науки, ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва та Центр досліджень з історії науки і техніки ім. О.П. Бородіна, включені до Молодіжного симпозіуму з історії науки і техніки.

Зацікавленість учасників конференції викликала доповідь с.н.с. Інституту фізики НАН України А.І. Сененка "Як відрізнити науку від псевдонауки?" Він зазначив, що різнобічні аспекти формування наукового світогляду набувають у сучасному високотехнологічному світі пріоритетного значення. На яскравих прикладах було показано, які негативні наслідки мають псевдонаукові підходи та теорії для життя людини.

Директор ДПМ при КПІ ім. Ігоря Сікорського Н.В. Писаревська на прикладі токійського Національного музею розвитку науки та інновацій (MIRAICAN) розповіла, як музеї нового типу дозволяють людині долучитися до майбутнього. Завідувач кафедри історії ФСП д.іст.н., професор С.О. Костилєва у своїй доповіді відмітила, що повсякденні дослідження науковців цеглина за цеглиною будують цілісне уявлення про навколишній світ, а еволюція цих уявлень визначає наукову картину світу. З доповіддю "Кругообіг цезію в лісових екосистемах після аварії на Чорнобильській АЕС" виступила с.н.с. Інституту ядерних досліджень НАН України Н.Є. Зарубіна. Вона звернула увагу на актуальність комплексного вирішення проблем радіонуклідного забруднення лісів.

Д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України В.А. Шендеровський наголосив на затребуваності якісної освіти. Він підкреслив важливість вивчення історії науки, навівши слова видатного математика М.М. Крилова, що опанування наукою неможливе без розуміння її минулого. Пленарна частина конференції завершилася відкриттям виставки, присвяченої видатному фізику Маріану Смолуховському, яку представив д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України О.М. Габович. Він висвітлив маловідомі факти з життя вченого та розкрив значення його фундаментальних робіт із статистичної фізики.

Робота конференції традиційно проходила у трьох секціях: "Роль особистості в науці. Феномен наукової та науково-технічної школи. Сторінки історії природничих та технічних наук в Україні та світі"; "Фізика та сучасний високотехнологічний світ"; "Розвиток освіти в Україні та світі. Методологія навчання фізико-математичних наук". Програма містила 111 доповідей, серед яких 33 було виголошено як пленарні, 78 – як стендові. Найбільш цікаві доповіді було відзначено пам'ятними подарунками та грамотами. Серед них – "Перший український проект транзитного пасажирського судна для малих річок – пароплав типу "Каманін" (Б.І. Савчук, А.М. Цюпа), "Особливості реставрації книг" (О.В. Вихристюк, О.І. Кушлик-Дивульська), "Диво-сходи". Ескалатори. Історія винаходу та розвитку" (Є.А. Башловка, О.А. Кірієнко), "Дослідження електромагнітних звукознімачів" (М.Ю. Яковенко, Л.П. Пономаренко), "Можливості ядерної енергетики: можливості та альтернативи" (Р.В. Литвиненко, Б.Ю. Мельнійчук , Н.О. Якуніна), "Принципи біопринтингу та його перспективи" (А.О. Шаповал, Н.І. Паляниця, О.П. Кузь), "Розробки в сфері надвисокочастотної зброї" (К.Ю. Фещенко, Н.О. Якуніна), "Використання сферичної геометрії в астрономії" (А.В. Воловнік, О.І. Кушлик-Дивульська).

Підсумовуючи результати роботи конференції, заступник голови оргкомітету конференції доц. Л.П. Пономаренко зазначила, що відеоматеріал роботи заходу можна переглянути за посиланням https://youtu.be/FqCivWaReI4 та підкреслила важливість подібних молодіжних форумів для привертання уваги молоді до науково-дослідницької роботи, яка, своєю чергою, визначає основу сприйняття наукової картини світу.

Л.П. Пономаренко, доц. каф. загальної та теоретичної фізики ФМФ