8 квітня 2019 року відбулося чергове засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

На початку засідання головуючий ректор М.З.Згуровський привітав ювіляра – завідувача кафедри системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем д.т.н., професора В.П.Тарасенка.

Після цього ректор вручив атестати професора професору кафедри промислової біотехнології факультету біотехнології і біотехніки О.Ю.Галкіну, професору кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв Інституту енергозбереження та енергоменеджменту С.В.Зайченку та професору кафедри електронних приладів та пристроїв факультету електроніки І.В.Мельнику.

Першим було заслухано питання про аналіз фінансово-господарської діяльності в університеті за 2018 р. та затвердження бюджету на 2019 р. Доповідала начальник ДЕФ Л.Г.Субботіна. Людмила Григорівна назвала програми, за якими у 2018 р. здійснювалося фінансування КПІ ім. Ігоря Сікорського, презентувала результати виконання бюджету за 2018 р. та результати фінансування науково-дослідних робіт. Також було надано динаміку змін посадових окладів упродовж 10 років, представлено структуру комунальних витрат та заходи з енергозбереження, фактичне виконання плану поточного та капітального ремонтів та структуру видатків студмістечка. Після цього Людмила Григорівна представила до розгляду зведений бюджет університету на 2019 рік, зокрема структуру видатків загального фонду, структуру формування загального фонду та структуру використання коштів спеціального фонду.

Далі було розглянуто питання про затвердження структури Інституту аерокосмічних технологій (ІАТ). Доповідав перший проректор Ю.І.Якименко. Юрій Іванович поінформував про основні напрями діяльності інституту: освітній і науково-інноваційний, а також функції та завдання ІАТ.

Насамкінець були розглянуті конкурсні питання і поточні справи, а саме: створення у ФТІ навчальної лабораторії загальної фізики та навчальної лабораторії комп'ютерних технологій, а також інформація від оргкомітету по виборах ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського. Зокрема, було визначено, що всі підрозділи університету на своїх конференціях трудового колективу висунули єдиного кандидата – Михайла Захаровича Згуровського.

Дата події