З 15 по 19 жовтня в м. Наленчув, Польща, відбулася Друга науково-технічна конференція з міжнародною участю «Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському Союзі – NDT-UA 2018». Організаторами конференції виступили Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики (УТНКТД), Навчальний центр з неруйнівного контролю ПП "ДП-ТЕСТ" та кафедра приладів та систем неруйнівного контролю (ПСНК) КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Учасники конференції мали змогу прослухати доповіді з актуальних нововведень законодавства та технічних регламентів, стандартизації, сертифікації та перспективи розвитку науки в сфері неруйнівного контролю. Від кафедри ПСНК у конференції з доповідями взяли участь завідувач кафедри, професор А.Г. Протасов (доповідь «Problems of Training NDT Specialists in Ukraine»), доцент Р.М. Галаган (доповідь «Досвід роботи гуртка «Робототехніка та автоматизація» на кафедрі приладів і систем неруйнівного контролю»), О.В. Лашко (доповідь «Застосування сучасних методів психолого-педагогічного супроводу в організації навчальних занять для майбутніх інженерів з приладів і систем контролю та діагностики») та Ю.Ю. Лисенко (доповідь «Using оf Parametric Transducers іn Pulsed Eddy Current Testing»).

У рамках конференції було проведено майстер-класи та семінари за участю провідних фахівців з таких питань:

  • європейське технічне законодавство, сучасні уявлення про якість неруйнівного контролю та інструментарії її визначення (Александр Скордєв, Ph.D., професор, експерт з технічного законодавства ЄС, NDT-аудитор, Р. Болгарія),
  • зміни в процесі сертифікації фахівців з магнітопорошкового, візуального та капілярного контролю згідно ISO 9712 (Світлана Щупак, провідний фахівець з сертифікації персоналу та стандартизації в сфері неруйнівного контролю УТНКТД, Україна).

Окрім того, відбулося засідання технічного комітету «Неруйнівний контроль і технічна діагностика» ТК-78 Держспоживстандарту України (представники каф. ПСНК є офіційним членом комітету з січня 2018р.).

Також на конференції було продемонстровано прототипи нових комп’ютерно-інтегрованих дефектоскопів: ультразвукового (ТОВ НВФ «Ультракон») та вихрострумового (ФМІ ім. Г.В. Карпенка в співпраці з Німеччиною). Реалізація функціональних можливостей у нових приладах викликала жваве обговорення з боку науковців та провідних фахівців.

Конференція «Неруйнівний контроль у контексті асоційованого членства України в Європейському Союзі – NDT-UA 2018» дала змогу учасникам обговорити важливі питання розвитку галузі неруйнівного контролю, підготовки для неї фахівців та визначити можливі напрямки подальшої співпраці.

р. Вісла, м. Казимеж ДольнийЦентральна площа в м.ЛюблінВідкриття конференції NDT-UA 2018Представлення прототипу нового дефектоскопу від ТОВ НВФ «Ультракон» Учасники від каф. ПСНК та представники фірм-організаторів (Павлій І.В., Протасов А.Г., Лашко О.В., Лисенко Ю.Ю., Галаган Р.М., Павлій О.В.) на NDT-UA 2018Робочий процес конференції NDT-UA 2018

Ю.Ю.Лисенко

Дата події