З 22 по 24 травня 2018 р. в КПІ ім. Ігоря Сікорського пройшла VI Міжнародна Самсонівська конференція "Матеріалознавство тугоплавких сполук та композитів". Її організаторами виступили Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Інститут проблем матеріалознавства (ІПМ) ім. І.М.Францевича НАН України, Українська матеріалознавча спілка (УМС).

Конференція була присвячена 100-річчю від дня народження всесвітньо відомого видатного вченого, педагога, організатора української освіти та науки, члена-кореспондента НАН УРСР, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки УРСР, лауреата Державної премії УРСР, засновника й першого завідувача кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії КПІ Григорія  Самсонова (1918–1975).

Г.Самсонов створив наукову базу сучасного матеріалознавства тугоплавких сполук,  започаткував підготовку інженерних та наукових кадрів  високої кваліфікації з високотемпературних матеріалів та порошкової металургії в Київському політехнічному інституті. Він був одним із організаторів і першим завідувачем кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії. Під керівництвом Г.В. Самсонова синтезовано та створено виробництво 500 сполук, захищено понад 150 кандидатських та 30 докторських дисертацій. Ним опубліковано більше 1500 наукових праць, у т.ч. понад 30 монографій, значна частина яких перевидана англійською, німецькою, чеською, польською, румунською та японською мовами. Завдяки своїм фундаментальним науковим працям Самсонов став всесвітньо відомим і всіма визнаним авторитетним ученим.

З ім'ям Самсонова  пов'язана епоха в становленні сучасного матеріалознавства тугоплавких сполук як фундаменту новітніх композиційних матеріалів для роботи в екстремальних умовах: при високих температурах, тисках, хімічно та радіаційно-активних середовищах, в новітніх інструментальних виробах, а також у мікроелектроніці, що дозволило створити цілі нові галузі промислового виробництва та види цивільної та спеціальної техніки, озброєння. Це робить доцільним та актуальним  регулярне проведення таких конференцій.

ІФФ КПІ ім Ігоря Сікорського спільно з ІПМ НАН України регулярно, один раз на два роки, проводять конференції з тематики, що пов'язана з матеріалознавством тугоплавких сполук та композитів. Перша конференція була проведена в 2008 р. і була присвячена 90-річчю від дня народження Г.Самсонова.

У VI Міжнародній конференції взяли участь близько 150 провідних фахівців та 12 іноземних учених з 6 країн світу (Алжиру, Грузії, Сербії, Республіки Білорусь, Республіки Молдова, Російської Федерації).

Дослідження науковців КПІ ім. Ігоря Сікорського, зокрема кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії, були представлені практично на всіх секціях конференції, вони виступили переважно з доповідями, які стосувалися порошкової металургії, фундаментальних основ сучасного матеріалознавства, проблем створення кераміки функціонального та конструкційного призначення, інженерії поверхні, надміцних та надтвердих композиційних інструментальних матеріалів, наноматеріалознавства. У вітальному слові член-кореспондент НАН України, декан інженерно-фізичного факультету П.І.Лобода ознайомив учасників та гостей конференції з історією та сьогоденням КПІ ім. Ігоря Сікорського, інженерно-фізичного факультету та кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії, яка береже та примножує славні традиції, започатковані Г.Самсоновим.

Проведення  міжнародної Самсонівської конференції "Матеріалознавство тугоплавких сполук та композитів" сприяло обміну інформацією та останніми науковими результатами, встановленню тісних зв'язків між ученими різних  країн, які працюють у галузі тугоплавких сполук та композитів, розвитку цієї важливішої для економіки галузі науки, входженню у світовий науковий простір, налагодженню зв'язків між ученими-матеріалознавцями та промисловими підприємствами, а також зануренню студентів у науково-дослідну роботу.

О.І.Юркова, заст. декана ІФФ

Дата події