На засіданні Вченої ради: 10.09.2018

10 вересня 2018 року відбулося чергове засідання Вченої ради університету. 

Розпочалося воно з привітання ювілярів: завідувача кафедри технології машинобудування д.т.н., професора Юрія Володимировича Петракова, в.о. завідувача кафедри філософії д.філос.н., професора Бориса Володимировича Новікова, завідувача кафедри радіотехнічних пристроїв та систем д.т.н., професора Сергія Яковича Жука, завідувача кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури д.т.н., професора Олександра Миколайовича Лисенка та завідувача кафедри інженерії поверхні д.т.н., професора Ігоря Володимировича Смирнова.

Першим було розглянуто питання про створення Інституту оборонних технологій. Доповідав перший проректор академік НАН України Ю.І.Якименко. Він поінформував, що основними напрямами діяльності Інституту будуть освітній, який передбачатиме перепідготовку і підвищення кваліфікації, магістерську підготовку, спеціалізовану мовну підготовку та захист інтелектуальної власності; а також науково-інноваційний, який включатиме науково-конструкторські розробки і трансфер технологій. Після розгляду питання було ухвалено рішення створити у складі КПІ ім. Ігоря Сікорського Інститут оборонних технологій та Наглядову раду за діяльністю інституту.

Після цього було розглянуто питання про запровадження програми дуальної освіти з компанією "Прогрестех-Україна". Доповідав Ю.І.Якименко. Юрій Іванович представив схему підготовки фахівців за дуальною формою та її програму в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Було зазначено, що дуальну цільову підготовку інтегровано з інноваційною платформою "Sikorsky Challenge". Вона проводитиметься за магістерськими програми за такими спеціальностями: "Інформаційні технології", "Механічна інженерія", "Електрична інженерія", "Автоматизація та приладобудування", "Електроніка та телекомунікації". Окрім того, було представлено структуру цільової підготовки для групи компаній "Прогрестех" та визначено структурні підрозділи КПІ ім. Ігоря Сікорського, які братимуть участь у цій роботі. 

Наступним було представлено питання про підсумки прийому студентів до університету в  2018 році. Доповідав також перший проректор Ю.І.Якименко. Він повідомив про обсяги держзамовлення за останні 6 років, представив кількість зарахованих студентів на 1-й та 5-й курси денної та заочної форм навчання, а також показав розподіл зарахованих випускників груп довузівської підготовки по факультетах та інститутах у 2018 році. Також було повідомлено про започаткування серії адаптаційних курсів з математики та фізики для першокурсників. Крім того, Юрій Іванович відзначив зміни в системі підготовки магістрів: навчання за магістерською програмою буде проводитися під керівництвом наукового керівника відповідно до індивідуального плану студента і буде спиратися на активну самостійну роботу.

Далі було розглянуто питання про створення навчально-практичного відділу інформаційного забезпечення "Медіацентр КПІ". Доповідав проректор П.О.Киричок. Петро Олексійович акцентував увагу на актуальності створення підрозділу університету, який забезпечуватиме об'єктивне і неупереджене інформування громадськості про діяльність Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", сприятиме висвітленню важливих заходів у засобах масової інформації та здійснюватиме інформування колективу про перебіг життя в університеті.

Насамкінець були розглянуті конкурсні питання й поточні справи, зокрема питання про затвердження наукових звітів стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених та рекомендацію до друку періодичних наукових видань університету.

А.А. Мельниченко, вчений секретар КПІ ім. Ігоря Сікорського