Щороку у квітні кафедра менеджменту факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського традиційно проводить науково-практичну конференцію "Сучасні підходи до управління підприємством", що збирає науковців і практиків для обміну знаннями і досвідом. Цього року її було присвячено знаменній даті – 120-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

Урочисте відкриття конференції відбулося 12 квітня в студентському просторі BELKA. У церемонії взяли участь радник Інституту законодавства Верховної Ради України д.е.н., старший науковий співробітник І.Б. Жиляєв; вчений секретар Національного інституту стратегічних досліджень д.е.н., професор О.М.Ляшенко; завідувач кафедри інформаційно-аналітичної і інноваційної діяльності Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" д.е.н., професор В.М.Тупкало; завідувач кафедри маркетингу Державного університету телекомунікацій д.е.н., професор О.В. Виноградова; завідувач кафедри менеджменту і права Дніпровського державного аграрно-економічного університету д.е.н., професор О.П. Величко; професор кафедри логістики Національного авіаційного університету д.е.н., професор С.В. Смерічевська; доцент кафедри європейської інтеграції ДВНЗ Національного економічного університету  імені Вадима Гетьмана к.е.н., доцент А.В. Чужиков.

Відкрила конференцію завідувач кафедри менеджменту д.е.н., проф. В.В.Дергачова. Вона наголосила на важливості проведення цього наукового форуму для підвищення освітнього та наукового рівня студентів, аспірантів і молодих учених, реалізації їх творчого потенціалу.

Окрім пленарного засідання та доповідей учасників, програма конференції передбачала й спілкування з колишніми випускниками кафедри менеджменту, проведення дискусій, бізнес-гри "Форсайт-сесія" та "Ефективна бізнес-модель".

У конференції взяли участь фахівці, науковці з різних  закладів вищої освіти та державних установ України, а також Польщі. Особливу увагу в доповідях було приділено науковим та прикладним аспектам управління в різних галузях та сферах реального сектору економіки. Їх було присвячено важливим економічним проблемам, зокрема інноваційно-інвестиційному підприємництву, реалізації міжнародного бізнесу в умовах тенденцій розвитку глобальних викликів, менеджменту сучасного бізнесу з урахуванням трансформаційних перетворень економіки, вітчизняного та закордонного досвіду логістики та управління ланцюгами постачань. За результатами конференції видано збірник тез доповідей. 

Автори кращих доповідей були відзначені дипломами.

В.В Дергачова, д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту ФММ; К.О.Бояринова, к.е.н., доцент менеджменту ФММ; Г.А.Мохонько, к.е.н., доцент менеджменту ФММ

Дата події