Студенти інженерно-фізичного факультету взяли участь у ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених, курсантів та студентів "Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності", яка проходила 22–23 березня 2018 р. у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності.

 У роботі конференції взяли участь 98 студентів та курсантів з восьми вищих навчальних закладів України та Польщі.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" представляли студенти другого курсу інженерно-фізичного факультету Роман Педань та Роман Легеза (ФМ-61). Результати їх досліджень були високо оцінені на етапі попереднього рецензування та включені до переліку доповідей, що заслуховувалися на пленарному засіданні.

Наукові роботи наших студентів були присвячені застосуванню автоматизованого геометричного моделювання та адитивних технологій у розробленні моделей і виробництві універсального сигнального пристрою та засобів індивідуального захисту. Свої дослідження вони виконували під керівництвом д.т.н., професора кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки О.М. Гумен під час роботи у студентському науковому гуртку "Комп'ютерне моделювання технічних об'єктів".

Матеріали роботи були представлені на секції "Інформаційні технології та управління проектами і програмами в безпеці життєдіяльності" та викликали зацікавленість у присутніх.

Участь у таких конференціях розширює світогляд студентів та дозволяє застосовувати набуті знання з навчальних дисциплін на практиці. Студенти Р. Педань та Р. Легеза планують і надалі працювати за обраною науковою тематикою в галузі комп'ютерного моделювання об'єктів та сприяти подальшому розвитку факультету та університету в цілому.

О.І. Дудка, заступник декана ІФФ
На фото: Роман Педань та Роман Легеза

Дата події