Ви є тут

Інноваційні розробки КПІ ім. Ігоря Сікорського


Інноваційні розробки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Рекомендовано до друку Науково‐організаційною комісією Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського 4 грудня 2017 р.

Інноваційні розробки КПІ ім. Ігоря Сікорського / За ред. академіка НАН України М. Ільченка. – К.: ТОВ «Центр розвитку особистості «УНІКУМ», 2017. – 54 с.

В інформаційному збірнику наведені рекламні описи інноваційних науково‐технічних розробок КПІ ім. Ігоря Сікорського, які відповідають перспективним напрямам вітчизняної економіки та ілюструють креативну функцію науки в університеті з розробки сучасної високотехнологічної продукції.

Цікавою є інформація про досвід університету з комерціалізації інноваційних розробок і трансферу технологій на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Для керівників органів державної влади, інноваційно‐орієнтованого бізнесу, організаторів виробництва, а також фахівців, які опікуються вирішенням проблем організації науки в Україні.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій