На кафедрі автоматизації хімічних виробництв ІХФ 7 грудня пройшла ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології". В ній узяли участь як студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, так і гості з інших ВНЗ України. Конференцію відкрив зав. кафедри АХВ д.т.н., професор А.І. Жученко. У своїй вступній промові він відзначив провідну роль автоматизації в сучасній промисловості та її місце у сьогоднішньому світі.

Свої роботи презентували студенти, аспіранти та молоді вчені з різних міст України. Доповідачі докладно розповідали про проблематику обраних ними тем, а також цілі і завдання, яких вони прагнули досягнути у своїх роботах. Окрема увага приділялась проблематиці енерговитратності виробництв, де успішно були застосовані методи оптимізації. Студенти показали свої нестандартні підходи до розв’язання  типових проблем, що викликало хвилю позитивних відгуків від професорів та доцентів на конференції. Також були наведені технологічні схеми процесів, їх математичні моделі, дискретні рівняння тощо. Доповідачі переконливо розповіли про актуальність даних процесів та свій внесок в їх модернізацію. Учасники та гості конференції ставили запитання, які виникали під час презентацій, та отримували на них детальні роз'яснення та відповіді. 

Такі конференції сприяють більш активній зацікавленості молоді науковою роботою, тому організатори  запрошують до участі в них усіх бажаючих.

Інф. кафедри АХВ

Дата події