«Київський політехнік» вже писав, що 24–26 жовтня 2017 року в Київському палаці дітей та юнацтва відбулася IX Міжнародна виставка "Інноватика в сучасній освіті" за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України та Національної академії наук України. У виставці взяли участь представники із 24 регіонів України, з Канади, Польщі, США, Словаччини, Австрії, Чехії та інших країн, серед яких – Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Роботу виставки супроводжували понад 60 заходів із актуальних проблем реформування освітньої галузі.

Журі рейтингового конкурсу виставки в номінаціях "Інновації в діяльності вищого навчального закладу з інтернаціоналізації освіти та науки" та "Підручник або навчальний комплект для студентів", з урахуванням експертних висновків Інституту модернізації змісту освіти МОН України щoдо якості та змісту підручників і навчальних посібників нового покоління авторів, співробітників факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського К.Іванько, Н.Іванушкіна, В.Співака, А.Орлова, Г.Власюк, Т.Гумен, С.Найди, Т.Желяскової та професора, заступника директора Навчально-наукового інституту інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету М. Гумена і завідувача кафедри електроніки Дніпровського державного технічного університету С. Мещанінова, нагородило КПІ ім. Ігоря Сікорського вищою відзнакою "Золота медаль".

До розробок, представлених університетом на виставці, увійшли такі підручники та навчальні посібники: 

1. Навчальні видання, опубліковані за міжнародною Європейською програмою "Темпус":

  • Підручник, виданий англійською мовою, бібліографічна назва в оригіналі: Advances in Digital Processing of Low-Amplitude Components of Electrocardiosignals: Teaching book / K.Ivanko, N.Ivanushkina. – Kyiv, 2017. – 198 с. ISBN 978-966-8777-16-5.
  • Навчальний посібник: Електронні методи і засоби біомедичних вимірювань / С.К.Мещанінов, В.М.Співак, А.Т.Орлов. – К.: Кафедра, 2017. – 211 с. (ISBN 978-617-7301-18-8).

2. Підручники, видані в електронному форматі та розміщені в електронному ресурсі бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського з адресами режиму доступу:

  • Основи теорії процесів в інформаційних системах. У 2-х кн. Кн. 1. Аналіз детермінованих процесів [Електронний ресурс]: підручник / М.Б.Гумен, В.М.Співак, С.К.Мещанінов, Г.Г.Власюк, Т.Ф.Гумен. – Київ: Кафедра,2017. – 281с. (ISBN 978-617-7301-29-4). Режим доступу http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19018.
  • Основи теорії процесів в інформаційних системах. У 2-х кн. Кн. 2. Аналіз випадкових процесів: підручник [Електронний ресурс] / М.Б.Гумен, В.М.Співак, С.К.Мещанінов, Г.Г.Власюк, Т.Ф.Гумен. – Київ: Кафедра, 2017. – 331 с. (ISBN 978-617-7301-30-0). Режим доступу http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19073.

3. Підручник з грифом "Затверджено Вченою радою Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського":

  • Медичні та біоакустичні прилади і системи: Підручник / С.А.Найда, Т.М.Желяскова. – К: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017.– 269 с.

В.М.Співак, доц. кафедри звукотехніки та реєстрації інформації

Дата події