Нещодавно на кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ відкрила двері нова навчальна лабораторія – технологічних вимірювань та моделювання. Вона стала третьою спеціалізованою лабораторією, впровадженою в навчальний процес кафедри за останні чотири роки. Натхненником та ідейним керівником процесу оновлення технічного забезпечення навчального процесу стала в.о. завідувача кафедри доцент Т.В.Бойко.

У новій лабораторії студенти спеціальності "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" і в перспективі, можливо, хіміки-технологи зможуть набути практичних навичок роботи за такими дисциплінами: "Метрологія" (ІІ курс), "Технологічні вимірювання і прилади" (ІІ курс), "Комп'ютерне моделювання технологічних процесів" (ІІІ курс), "Автоматизація технологічних процесів" (ІV курс). Лабораторні установки дають змогу практично освоїти способи вимірювання основних технологічних параметрів хімічних виробництв: тиску, температури, рівня, витрат; зняти статичні та динамічні характеристики процесів та провести комп'ютерну обробку сигналів з датчиків.

Переважна більшість обладнання, встановленого в лабораторії, – це реальні зразки сучасних датчиків, перетворювачів, контрольно-вимірювальних і регулюючих приладів, які випускаються в Україні та за кордоном. Такі прилади широко використовуються на вітчизняних промислових підприємствах. Водночас деяке лабораторне обладнання довелося сконструювати та виготовити власноруч.

Над створенням лабораторії з ентузіазмом працювали викладачі кафедри. Завдяки енергії та наполегливості доцента Д.М.Складанного та провідного інженера О.М.Орлянського проведено проектування, виготовлення, монтаж і налагодження лабораторних установок. Доцент С.Г.Бондаренко надав власні прилади та неоціненну консультативну допомогу. Посильну допомогу надали й інші співробітники кафедри.

Колектив кафедри висловлює вдячність декану ХТФ проф. І.М.Астреліну за підтримку та допомогу, студентам і випускникам кафедри, особливо випускнику 2016 року Р.Гармашу, за сприяння у створенні нової лабораторії. Результатом спільних зусиль стане перехід на новий, більш якісний, рівень практичної підготовки студентів, які навчаються на факультеті.

На сьогодні лабораторія вже чекає свого розширення. Планується розробити стенд об'єкту для проведення лабораторних робіт з моделювання технологічних процесів, стенди для вимірювання якісних показників: концентрації, pH тощо.

Інф. кафедри КХТП

Дата події