Скло – одна з найпоширеніших та водночас найдивніших субстанцій. Вироби з нього не лише зачаровують погляд, а й стають у пригоді в господарській діяльності людини. Скло складно виготовити, водночас попит на нього невпинно зростає. Тож фахівців, здатних поєднувати компоненти та керувати процесом отримання цього продукту, цінували завжди.

До вирішення проблем скловаріння долучився і доцент кафедри автоматизації хімічних виробництв ІХФ Віталій Степанович Цапар. У 2015 р. він захистив дисертаційну роботу "Автоматизація процесів керування тепловим режимом скловарних печей" на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Ця робота присвячена питанням підвищення ефективності процесу скловаріння у виробництві скляної продукції шляхом створення системи автоматизації процесів керування його тепловими режимами роботи, яка б відповідала сучасним вимогам ресурсо- та енергозбереження. Розглянуто особливості процесу скловаріння та проведено аналіз сучасного стану математичного моделювання та систем керування печей. Запропоновано математичну модель скловарної печі, яка базується на усереднених за Рейнольдсом рівняннях Нав'є-Стокса та розширена за допомогою феноменологічних математичних моделей процесу скловаріння. Також було розроблено спрощену математичну модель скловаріння.

Свою долю з Київським політехнічним Віталій Цапар поєднав ще 2002-го, вступивши на перший курс інженерно-хімічного факультету НТУУ "КПІ". У 2008 р. з відзнакою закінчив університет і отримав диплом магістра з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. За результатами навчальної та наукової роботи отримав пропозицію продовжити роботу на кафедрі на посаді асистента. Нині він бере участь у науково-дослідних роботах кафедри та факультету.

Віталій Цапар є автором понад 40 наукових та методичних праць, учасником міжнародних науково-технічних конференцій. Разом із студентами веде дослідження систем керування технологічними процесами на базі нечіткої логіки та їх реалізації у SCADA системах. Викладає дисципліни "Сучасні програмні засоби автоматизації технологічних процесів", "Проектування систем керування".

Своїми успіхами молодий науковець завдячує батькам, сім'ї та колективу кафедри автоматизації хімічних виробництв. Віталій Степанович став переможцем університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2015". Попереду у молодого дослідника ще багато пошуків і здобутків. Тож хай щастить йому на нелегкій науковій ниві.

Інф. ІХФ