Всеукраїнська студентська олімпіада "Мехатроніка в машинобудуванні" торік стала однією з найпопулярніших в Україні.  На ній як стажери та спостерігачі побували представники Академії муніципального управління, Одеської національної академії харчових технологій, Кременчуцького національного університету ім. М.Остроградського, Національного університету біоресурсів і природокористування України. Вони виступили з ініціативою проведення Літньої школи з мехатроніки.

Керівництво нашого університету та Інститут модернізації змісту освіти МОН України підтримали цю ініціативу. Несподівано для організаторів кількість заявок на участь у школі в декілька разів перевищила заплановану. Попри розширення школи до двох потоків, реєстрацію учасників довелося припинити ще за два місяці до початку занять. Далі майбутні учасники виконували домашні завдання, розв'язували базові задачі на основі надісланих прикладів, вивчали правилами побудови схем та їх складання за допомогою програми FluidSіm.

Літня школа "Мехатроніка в машинобудуванні" проходила у червні. Щодня з 9-ї до 18-ї години її учасники опановували нову для них техніку та нові теоретичні підходи, які об'єднувала робота на дидактичних стендах фірми ФЕСТО. Напружено працювали асистенти – студенти НТУУ "КПІ" А.Космина, В.Шаріпов, О.Кіриєнко, О.Розумний, В.Смаковий, В.Грішненко.

Кожний день розпочинався перевіркою домашніх завдань, а закінчувався новими задачами. Винятком став останній день школи, коли у викладачів уже не було сумніву в набутих студентами знаннях, і останній "заліковій" задачі передувало урочисте вручення сертифікатів учасника школи. Тож без зайвої напруги, як справжні професіонали, студенти збирали останні задачі, складали алгоритми керування для контролера мовою STL, модернізували програму керування системи з 5-ма виконавчими пневматичними пристроями за індивідуальними завданнями, доповнювали експлуатаційні режими роботи системи режимами налагодження та ручного керування.

По домівках учасники роз’їжджалися утомлені, але з новими знаннями та навичками, засвідченими сертифікатами Літньої школи "Мехатроніка в машинобудуванні".

 О.С. Ганпанцурова, О.П.Губарев, координатори Літньої школи