Гран-прі за кращі підручники

17–19 листопада 2016 року в Національному центрі ділового та культурного співробітництва "Український дім" відбулася Тридцята Міжнародна спеціалізована виставка "Освіта та кар'єра – День студента 2016".

Журі конкурсу виставки в номінації "Видання підручників та навчальних посібників нового покоління", з урахуванням експертних висновків Інституту модернізації змісту освіти МОН України щoдо якості та змісту підручників і навчальних посібників нового покоління, удостоїло авторів з факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського вищої нагороди – "Гран-прі".

На виставці були представлені підручники та навчальні посібники авторів ФЕЛ КПІ ім. Ігоря Сікорського та їх співавторів – колег з державних вищих навчальних закладів ДВНЗ "Дон НТУ", НУ "Львівська політехніка", Черкаського НТУ та Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова:

  • Навчальні посібники англійською мовою проф. Ю.М. Поплавка "Фізика активних діелектриків" (Yuriy Poplavko "Physics of active dielectrics. Volume 1. Polarization, conduction, losses, breakdown. LAMBERT Academic Publishing, Saarbruken, Germany, 2015, 349 pages, Yuriy Poplavko "Physics of Active Dielectrics". Volume 2. Piezoelectrics, pyroelectrics, ferroelectrics, phase transitions. LAMBERT Academic Publishing, Saarbruken, Germany, 2016, 251 pages);
  • Мікропроцесорна техніка: підручник / В.Я. Жуйков, Т.О. Терещенко, Ю.С. Ямненко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ: НТУУ "КПІ". – Вид-во "Політехніка", 2015. – 440 с.
  • Схемотехніка: Пристрої цифрової електроніки: підручник. У 2 томах / В.М. Рябенький, В.Я. Жуйков, Ю.С. Ямненко, О.В. Борисов. – Київ: НТУУ "КПІ", Вид-во "Політехніка", 2015. – Том 1. – 400 с. та  Вид-во "Політехніка", 2015. – Том 2. – 360 с.
  • Основи наноелектроніки: підручник у 2 книгах. Кн. 1 "Квантово-механічні засади, структури, фізичні властивості" / Д.М. Заячук, Ю.І. Якименко, А.Т.Орлов, В.М. Співак, В.М. Коваль – К.: Кафедра, 2015. – 390 с.
  • Основи конструювання техніки реєстрації інформації: навчальний посібник / Травніков Є.М., Лазебний В.С., Власюк Г.Г., Співак В.М., Пілінський В.В., Швайченко В.Б. – К.: Кафедра, 2015. – 284 с.
  • Вступ до фаху з електроніки та комп'ютерної інженерії / Зорі А.А., Лукашенко  В.М., Співак В.М., Вовна О.В., Чичужко М.В., Зубко І.А. за редацією Вовни О.В. Навчальний посібник: – Покровськ: ДВНЗ "Дон НТУ", 2016. – 312 с.
  • Потужність систем електроживлення та енергоефективність силових фільтрів: монографія / Артеменко М.Ю. – К.: Аверс, 2016. – 214 с.: іл.

Вітаємо авторів, чиї праці удостоєні високої нагороди Міжнародної освітянської виставки "ГРАН-ПРІ"!

Віктор Співак, доц. кафедри звукотехніки та реєстрації інформації