На засіданні Вченої ради: 07.11.2016

7 листопада 2016 року відбулося чергове засідання Вченої ради університету.

На його початку головуючий ректор М.З.Згуровський тепло привітав ювілярів: голову профкому співробітників к.т.н., професора В.І.Молчанова, завідувача кафедри машин та агрегатів поліграфічного виробництва к.т.н., доцента Ю.О.Шостачука, декана інженерно-фізичного факультету члена-кореспондента НАН України, д.т.н., професора П.І.Лободу.

Далі відбулося вручення грамот та подяк переможцям щорічного огляду-конкурсу на кращу академічну групу. За результатами 2015/2016 навчального року переможцями стали наступні групи. З технічних напрямів: 1-й курс – ДВ-51 (ФЕЛ); 2-й курс – ОЗ-42 (ІЕЕ); 3-й курс – ТЯ-33 (ТЕФ); 4-й курс – ДК-61с (ФЕЛ). З гуманітарних напрямів: 1-й курс – СТ-51 (ВПІ); 2-й курс – УС-41 (ФММ); 3-й курс – УМ-31 (ФММ); 4-й курс – ЛН-21 (ФЛ).

Першим питанням порядку денного було затвердження концепції інноваційної моделі підготовки магістрів в університеті та Положення про магістратуру. Доповідав перший проректор Ю.І.Якименко. Він охарактеризував основні види магістерських дисертацій, вимоги до наукових керівників та базові елементи забезпечення інноваційної структури магістерської підготовки. Було запропоновано затвердити концепцію впровадження інноваційної моделі підготовки магістрів, включаючи вимоги до тем і змісту магістерських дисертацій, до випускових кафедр і наукових керівників, до програм підготовки і здобувачів.

Другим питанням була підготовка наукових кадрів через докторантуру. Доповідав проректор М.Ю.Ільченко. Михайло Юхимович проілюстрував ефективність підготовки докторантури у 2012 – 2016 рр. Він повідомив, що за ці п'ять років випуск докторантури склав 39 осіб. Випуск докторантури у 2016 році склав 5 осіб. Крім того, було повідомлено про розширення переліку спеціальностей в докторантурі.

Також були розглянуті конкурсні питання й поточні справи.

А.А. Мельниченко, учений секретар НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"