З 29 серпня по 2 вересня на кафедрі математичного аналізу та теорії ймовірностей у рамках співпраці з європейськими університетами за програмою "Erasmus+" було прочитано курс лекцій проф. Дануте Крапавіцкайте (Вільнюський технічний університет Гедиміна, Литва) на тему "Застосування мови R для теорії ймовірностей та статистики".

Цей курс зацікавив не лише студентів, аспірантів та викладачів нашого університету, а й представників інших ВНЗ, таких як КНУ ім. Т. Шевченка, Інститут математики НАН України та НаУКМА. Як студенти, так і викладачі з цікавістю поставились до вивчення достатньо популярного та поширеного за кордоном, але слабко представленого і впровадженого в Україні, програмного середовища R. R – це мова програмування для статистичних обчислень, аналізу та представлення даних у графічному вигляді, яка вважається стандартом для сучасних статистичних програм. Основними перевагами R є її доступність, простота використання та потужний спектр інструментів, які дозволяють використовувати  її при дослідженнях у багатьох галузях науки, таких як теорія ймовірностей, математична статистика, статистична генетика, фізика, фінанси, економетрика та  інших.

Ці лекції були особливо актуальними ще й тому, що на фізико-математичному факультеті в рамках нової спеціалізації "Страхова та фінансова математика" вже в цьому році заплановано впровадження мови R при викладанні деяких нових спеціальних дисциплін. Вони дали можливість побачити підхід до викладання та деякі особливості застосування на практиці цієї мови від науковця, що використовує її у своїй повсякденній роботі та дослідженнях. Це допоможе вдосконалити якісний зміст нових курсів.

Слід зазначити, що лектор була вражена інтересом та вмотивованістю слухачів її курсу. Завдяки цьому лекції проходили в дружній та плідній атмосфері.

І.В. Орловський, доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей

Дата події