30 травня в НТУУ «КПІ» розпочала роботу VI Міжнародна науково-практична конференція «Історична соціологія цивілізацій: модерн поміж демократією та нерівністю».

За словами одного із організаторів конференції завідувача кафедри соціології ФСП Павла Кутуєва, конференція спрямована на вирішення фундаментальних проблем соціальної та політичної теорії. Також її метою є подолання розбіжностей поміж парадигмами, що зосереджують увагу на ціннисних / ідеаційних факторах.

У конференції беруть участь науковці, аспіранти і студенти з України, Польщі, США та Білорусі. Всього планується заслухати близько 240 доповідей.

З вітальним словом до присутніх звернувся керівник представництва Польської академії наук у Києві Генрик Собчук.

У день відкриття заплановано заслухати 17 пленарних доповідей, серед яких «Конфлікт цивілізацій або антицивілізаційна війна в ХХІ сторіччі? Загрози для України» (д.ф.н., професор, заступник директора з наукової роботи Інституту соціології НАН Є. І. Головаха), «Модерн у вітчизняному інтер’єрі: стан сингулярності» (д.с.н., професор, зав. відділом дослідження соціальних структур Інституту соціології НАН України С. А. Макеєв), «Модернізаційний потенціал соціальної інженерії у реформуванні публічного управління» (к.ф.н., доцент, учений секретар НТУУ «КПІ»Ю декан факультету соціології і права НТУУ «КПІ» А. А. Мельниченко).

На другий день роботи конференції науковці працюватимуть по секціях «Модерн і цивілізації: конфлікт і конвергенції», «Приватне та державне управління в епоху конкуренції проектів модернів: стилі управління і цивілізації», «Постсоціалістичні країни поміж запрошенням до модерну та викликами переферії», «Сучасна Україна: цивілізаційний розкол або боротьба за модерн(и)?», «Методологія та методи дослідження соціальних змін в контексті цивілізаційної динаміки модернів».

Дата події