Проблема працевлаштування за фахом сьогодні є надзвичайно актуальною, тому студенти починають думати про майбутню діяльність заздалегідь. Щоб і робота була  цікавою, і науковими дослідженнями дозволяла займатися. Саме таку роботу за сумісництвом з перспективою майбутнього працевлаштування мені пощастило знайти в Інституті ядерних досліджень (ІЯД) НАН України (посада – помічник оператора з управління ядерним реактором). Ця робота дозволяє набути практичних навичок та приваблює перспективами в таких галузях, як ядерна фізика, радіаційне матеріало­знавство, методи та засоби радіаційного контролю.

 Реактор є дослідницькою базою для багатьох інститутів НАН України. Сьогодні тут отримують ізотопи для потреб медицини, промисловості, досліджують вплив опромінення на конструкції промислових АЕС та поглиблено займаються фізикою нейтронів. У промисловості радіоактивні ізотопи використовують для перевірки якості зварювальних швів, а в медицині – для виявлення пухлин в організмі людини. Також на реакторі проводять дослідження. Отримано вагомі результати в галузі ядерної та нейтронної фізики, атомної енергетики, радіаційного матеріалознавства, радіаційної фізики напівпровідників, фізики конденсованого стану речовини, радіаційної хімії, біології, медицини, екології. Науковці ІЯД співпрацюють з науковими закладами США, Великобританії, Німеччини, а також Швейцарії.

Навчаюсь я на кафедрі наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем ПБФ. Завідувач кафедри проф. В.А.Порєв, дізнавшись про моє місце роботи, запропонував серйозніше заглибитись у науку. Тепер я, з дозволу керівництва, почав проводити і свої дослідження, використовуючи джерела іонізуючого випромінювання. Мені допомагає викладач кафедри К.М.Божко. Ми вже провели перевірку дозиметра-радіометра "Пошук", який призначений для вимірювання еквівалентної дози і її потужності та використовується в лабораторних роботах; провели вимірювання кількох джерел іонізуючого випромінювання та порівняли результати з отриманими на штатних приладах служби дозиметричного контролю тощо.

Попереду мене чекає багато роботи, думаю, нудьгувати не доведеться аж до закінчення навчання. Адже наявність різноманітних джерел випромінювання, можливість дослідження їх характеристик та допомога кваліфікованих спеціалістів дає унікальну можливість набути практичних навичок у сфері радіаційної фізики та приладів радіаційного контролю.

Андрій Савченко, студент 4-го курсу ПБФ