Хід виконання завдань розділу "Охорона праці і здоров'я" Колективного договору НТУУ "КПІ" розглядався на засіданні профкому співробітників університету 28 квітня 2015 р. З інформацією виступив член комісії профкому з питань охорони праці М.М.Полторацький. Він, зокрема, зазначив: "Враховуючи позитивну динаміку за результатами роботи у минулому році, слід  відзначити, що в університеті створено команду фахівців-однодумців, які вирішують питання охорони праці за  двома  головними напрямами".

Перший – це здійснення заходів, визначених законами,  постановами та іншими нормативно-правовими актами. У поточному році першочерговий захід – проведення  атестації  робочих місць за умовами праці для працівників структурних підрозділів, які мають право на пільги під час виходу на пенсію, доплати та скорочений робочий день. Як і в минулі роки, сумлінно ставляться до роботи фахівці ХТФ, зокрема відповідальна за стан охорони праці Т.А. Роговченко.

 Не лишаються поза увагою і питання навчання працівників та перевірки знань з охорони праці. З метою підвищення якості навчання відділом охорони праці розроблено Тематичний план та програму навчання, контрольні запитання,  тести для закріплення та перевірки знань. Проведено щорічну перевірку  знань з питань охорони праці працівників, зайнятих на роботах з  підвищеною небезпекою, та співробітників ІХФ, ХТФ, ФБТ, загальноуніверситетської  лабораторії,  які працюють з прекурсорами. Для них розроблено "Пам'ятку  з безпеки праці". Відповідно до вимог щодо перегляду інструкцій з охорони праці в структурних підрозділах переглянуто більш як 200 інструкцій, термін дії яких закінчився. В університеті загалом завершено роботу зі створення нормативно-правової бази з питань охорони праці.

Другий напрям – пошук інноваційних підходів, які сприяють вирішенню питань охорони праці в університеті, зокрема проведення в структурних підрозділах тематичних заходів з роз'яснення положень чинного законодавства, постанов КМУ, виконання наказів ректора та профілактики травматизму у виробничій сфері й побуті. Разом із співробітниками відділу охорони праці у цих заходах беруть участь А.Ш.Апішева – ст. викладач кафедри психології та педагогіки ФСП, С.М.Бітко – ст. викладач ФБМІ, Ю.В.Нестеренко – керівник штабу цивільного захисту, Л.Д.Третякова – доцент кафедри охорони праці ІЕЕ, О.В.Римар-Щербина – завідувач сектору охорони праці Солом'янської РДА в м. Києві, В.А.Кондратюк – керівник штабу громадського формування  з охорони  громадського порядку, працівники територіального відділку міліції № 1. Таку роботу проведено в 24 підрозділах університету, охоплено нею приблизно 1000 осіб.

 Також приділяється належна увага документообігу: складанню членами комісії профкому спільно з відділом охорони праці Актів перевірки за зверненнями співробітників щодо порушення вимог  законодавства  з охорони праці. Відділом організовано огляд-конкурс з питань охорони праці, результати якого будуть оголошені в другому півріччі. Щомісячно надається електронна версія журналу "Охорона праці" з метою її використання в практичній діяльності структурними підрозділами.

На наш погляд, основний внесок у виконання вимог розділу "Охорона праці та здоров'я" Колективного договору НТУУ "КПІ" зі створення безпечних умов праці співробітників  зроблено структурними підрозділами, які виконують багато необхідних робіт: проводять вимірювання опору ізоляції електричних ліній та обладнання, часткову заміну електромереж у приміщеннях адмінбудівель, вимірювальні та випробувальні роботи електроустановок; навчання завідувачів гуртожитків та відповідальних за безпечну експлуатацію газового господарства; навчання начальників дільниць правил безпеки під час виконання робіт на висоті в навчальному центрі "Будкваліфкадрі"; забезпечують гарячим водопостачанням навчальні корпуси для підтримки санітарно-гігієнічних норм; організовують проведення планової флюорографії для співробітників та студентів; здійснюють заміну вікон на сучасні в приміщеннях навчальних корпусів,  капітальний ремонт окремих навчальних лабораторій та аудиторій тощо.

Отже, основними складовими успішної роботи з питань охорони праці в університеті залишаються профілактична робота та методична допомога структурним підрозділам щодо поліпшення стану охорони праці. А ще – плідна взаємодія між відділом охорони праці, профспілковим комітетом університету та  комісією профкому з питань охорони праці.

Інформація відділу охорони праці НТУУ "КПІ"

Дата події