Група студентів факультету електроніки (з кафедр мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв) 11–24 жовтня ц.р. перебувала в Технічному університеті м. Дрезден (ФРН) на навчально-технологічній практиці (відповідно до Угоди про подвійний диплом між НТУУ "КПІ" та ТУ Дрездена). Поїздка відбулася за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DААD).

Різноманітні лабораторні дослідження наші студенти проводили в лабораторіях Інституту техніки з'єднань та пакування в електроніці на факультеті електро- та комп'ютерної інженерії. Опікувався ними проф. Клаус-Юрген Вольтер, який стояв біля витоків програми "Подвійний диплом", та його колеги. Наразі проф. К.-Ю. Вольтер передав керівництво згаданим Інститутом техніки з'єднань та пакування в електроніці професору Карлхайнцу Боку, який схвально поставився до набуття нових знань студентами КПІ й висловив побажання і надалі розвивати контакти та визначати наукові теми, які були б цікаві для обох сторін і могли б стати основою для спільних науково-технічних проектів.

Студенти ФЕЛ змогли наочно пересвідчитись у продуктивності й результативності програми "Подвійний диплом". Адже керівниками окремих лабораторних практикумів у лабораторіях університету та організаторами фахових екскурсій до Інститутів Фраунхофера були колишні студенти ФЕЛ, які вже отримали ступені РhD в ТУ Дрездена або виконують дослідження за магістерськими чи РhD програмами. Факультет електроніки може пишатись своїми випускницями Юліаною Панченко та Наталією Бещасною, які отримали ступені РhD в ТУ Дрездена, а нині керують групами дослідників: Ю.Панченко в Інституті Фраунхофера з надійності та мікроінтеграції, а Н.Бещасна – у Фраунхофер-Інституті керамічних технологій та систем. Окрім цього, Ю.Панченко є наймолодшою професоркою ТУ м.Дрезден!

Шкода, що в Україні ці здібні, талановиті дослідниці не можуть працювати в таких умовах і на такому обладнанні, які їм надали в ТУ Дрездена та у Фраунхофер-Інститутах. Однак те, що вони сприяють проведенню практикумів для наших нинішніх студентів, надають пропозиції щодо виконання магістерських робіт за тематикою, узгодженою з німецькою стороною, їх готовність виконувати спільні науково-технічні дослідження відкривають шляхи для поглиблення науково-технічної співпраці між науковцями ФРН та України, реальній інтеграції НТУУ "КПІ" в європейський освітянсько-науковий простір.

Не можна не згадати випускників кафедри електронних приладів та пристроїв ФЕЛ Сергія Осмоловського, який нині виконує РhD роботу в ТУ Дрездена; Тараса Чапного, що проводить дослідження у Фраунхофер-Інституті в галузі поляризаційної мікроскопії; Михайла Кириченка, який під керівництвом колишнього випускника КПІ Хайнце Роланда проводить дослідження в лабораторії ультразвукової діагностики ТУ Дрездена.

Кафедра мікроелектроніки також делегувала до Німеччини Ірину Пацьору та Тетяну Войцехівську, які успішно проводять наукові дослідження в лабораторіях ТУ Дрездена, набувають нових знань та фахового досвіду й одночасно утверджують в Європі авторитет НТУУ "КПІ".

Андрій Власюк, студент 5-го курсу ФЕЛ, каф. електронних приладів та пристроїв: Для мене як для людини, яка вперше виїхала за межі України, це була вражаюча, насичена подіями і новими знаннями поїздка. Можливість зсередини ознайомитись з іншими технологіями, методиками викладання, менталітетом випадає не так часто. Тому я  з радістю погодився, коли дізнався, що ТУ Дрездена запрошує студентів КПІ на науково-навчальну практику.

Протягом двох тижнів ми виконували лабораторні роботи – виготовляли різними технологічними способами багатошарові чіпи, з'єднували їх з керамічною підкладкою срібними дротами, травили плати, напаювали на них компоненти, використовуючи автоматизоване позиціювання, хвильову та шаблонно-пастову пайку, вивчали способи контролювання якості пайки (рентгенотомографія та акустична мікроскопія, металографія), ознайомились з товстоплівковою технологією нанесення провідних шарів на керамічну підкладку та використання її як плати. Аналізували технологічні процеси та причини виникнення дефектів, вносили свої пропозиції щодо покращення технологій. Відвідали два науково-дослідних інститути Фраунхофера, ознайомились з проектами, над якими там працюють, методами вирішення наукових проблем, побували в чистій кімнаті, де займаються підготовкою кремнієвих кристалів для подальшого їх використання у промисловості.

Важко передати словами, скільки нового, досконалішого, але відкритого для науки я побачив під час цієї поїздки, скільки отримав вражень від наукової та культурної програм у Дрездені, чудовій історичній перлині Німеччини. Хочу висловити величезну подяку людям, які забезпечують співпрацю, як з боку НТУУ "КПІ", так і від ТУ Дрездена, за надану можливість набути безцінного досвіду та знань.

Б.А. Циганок, начальник управління міжнародних зв'язків, Д.Татарчук, А. Власюк, студенти ФЕЛ