Студент ІПСА – кращий з інформаційних технологій

Вихованці Київської політехніки, демонструючи на міжнародних конкурсах фахові знання й практичні навички, креативні ідеї й гнучке мислення, дедалі частіше змушують говорити про себе міжнародну наукову спільноту. Особливо це стосується інформаційних технологій та програмування.

В ІПСА ім’я шестикурсника Сергія Ніколаєва не потребує коментарів. Кращий студент (п’ять семестрів навчається на «відмінно», має найвищий інтегральний рейтинг), молодіжний лідер, гордість інституту. Особливої популярності й поваги додала йому перемога (I місце) в конкурсі IBM Great Minds 2013, яка дала право на проходження наукового стажування в одному з дослідницьких центрів компанії. До цього Сергій ішов, вибудовуючи студентську кар’єру сходинка за сходинкою: кожний маленький успіх чи досягнення виливалися згодом у доповіді на міжнародних наукових конференціях чи статті у відомих фахових виданнях.

Зокрема, його доповіді були представлені на V міжнародній науково-практичній конференції «Моделювання та прогнозування економічних процесів» (2011, диплом за кращу презентацію доповіді), ІІ міжнародній конференції «Нелінійний аналіз» (2012), Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених і студентів «Інформаційні процеси і технології» (2012), XIV та XV міжнародних наукових конференціях SAIT (2012, 2013). Статті молодого науковця друкувалися в часописах «Проблеми програмування» (2007, 2008), «Кібернетика і системний аналіз» (2010). 

Коло наукових інтересів студента дуже широке – від нейронних мереж до експертних систем і програмних платформ.

У цьому навчальному році С. Ніколаєв є стипендіатом Верховної Ради України.

Сподіваємося, що знання та досвід, набуті в кращій іноземній компанії, стануть підґрунтям для нових досліджень, які дозволять Сергієві ще не раз заявити про свої успіхи.

Інф. ІПСА