Міжнародна конференція з соціології «Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014»

27–28 листопада 2014 року на базі факультету соціології і права відбулася Міжнародна науково-практична конференція з соціології "Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914–2014". У конференції взяли участь понад 252 учасники з України, Бразилії, Грузії, Іспанії, Польщі, Росії.

На пленарному засіданні 27 листопада з доповідями виступили: заступник директора Інституту соціології НАН України з наукової роботи д. філос. н., проф. Є.І.Головаха, зав. відділу дослідження соціальних структур Інституту соціології НАН України д. соціолог. н., проф. С.О.Макєєв, доктор наук з державного управління, проф. кафедри теорії та практики управління ФСП С.А.Чукут; президент "Вестон консалтинг" (Варшава, Польща) К.Вестон; асоційований професор соціальної психології Тбіліського університету (Грузія) М.Деспоташвілі; декан факультету правової соціології Національного університету "Одеська юридична академія" Д.В.Яковлєв.

 28 листопада робота конференції продовжилась у п'яти секціях: "Історична соціологія суспільних трансформацій: модерна світ-система у 20-му столітті", "Динаміка політичних інституцій у 20-му столітті: Україна і світ", "Політична порівняльно-історична соціологія соціальної держави: від соціальної політики до соціальної роботи", "Еволюція управління у 20-му столітті: війни, модернізація та становлення державного Левіафану", "Місце та роль історичної соціології в методології соціальних наук".

Значну увагу було приділено особливостям трансформацій модерної світ-системи та динаміці політичних інститутів у XX–XXI ст.

Учасники дійшли таких висновків:

1. Війни сучасності, так само як і великі війни XX сторіччя, суттєво впливають на структуру і трансформацію соціальних і політичних систем світу. Комплексне осмислення місця України у даних багатовимірних траєкторіях напряму залежить від значного теоретичного потенціалу сучасних соціологічних досліджень.

2. Теоретичні напрацювання історичної соціології в тісному зв'язку з іншими соціологічними напрямами (теорією модернізації, світ-системною теорією, дискурс-аналізом та багатьма іншими) пропонують багатий науковий інструментарій для вивчення соціальних процесів сьогодення та реалізації нових дослідницьких програм у галузі соціології та соціальних наук.

3. Широкий спектр вітчизняних і зарубіжних досліджень, що були висвітлені на конференції та присвячені трансформації національних держав, управлінню глобальними та місцевими соціальними інститутами, вдосконаленню та пошуку нових методів соціальної роботи, необхідно впроваджувати в освітньо-навчальний процес, ефективно використовувати в державному будівництві та в процесі реформування українського суспільства.

За матеріалами конференції видано збірник тез її учасників.

Павло Кутуєв, проф., в.о. завідувача кафедри соціології
Олексій Якубін, ст. викладач кафедри соціології

Організатори конференції – Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України «КПІ», Факультет соціології і права, Кафедра соціології, Кафедра теорії та практики управління, Наукове товариство студентів і аспірантів ФСП, Талліннський технологічний університет, Талліннська школа економіки та бізнес адміністрування, Кафедра міжнародних відносин (Таллін, Естонія), Університет Корвінус (Будапешт, Угорщина), Факультет економіки, Вестон консалтінг (Варшава, Польща), Академія державного управління при Президентові Киргизької республіки, Журнал «Эксперт – Юг» (Російська Федерація), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Факультет соціології, Інститут соціології НАН України, Відділ соціології культури та масової комунікації, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Соціологічний факультет, Українське відділення студентів політичної науки (IAPSS) Ukraine.

Напрямки роботи конференції:

Секція 1. Історична соціологія суспільних трансформацій: модерна світ-система у 20-ому столітті

Науковий керівник: д.соц.н., професор Кутуєв П.В.
Секретар: к.соц н., доцент Майструк Н.О.

Україна в контексті модерної світ-системи: між периферією та напівпериферією
Націоналізм, його трансформації на національна держава.
Від ленінізму до постленінізму: історична соціологія трансформацій українського соціуму.
Соціологічна теорія численних модернів та практичні перспективи розвитку / модернізації України.
Трансформація цінностей: від модерну до постмодерну?
Від Майдану до війни: сьогоденна Україна у порівняльно-історичній перспективі.
Соціальна мобільність у 20-ому столітті: локальні, регіональні та світ-системні виміри

Секція 2. Динаміка політичних інституції у 20-ому столітті: Україна і світ
Науковий керівник: к.соц.н., доц. Єнін М.Н., к.політ.н., ст. викл. Якубін О.Л.
Секретар: к.філос н. Радей А.С.
Держава, що сприяє розвитку, та її перспективи в Україні.
Лібералізм та ленінізм як політичні форми суспільств 20-го століття: імплікації для сьогодення.
Глобальна гегемонія неолібералізму та її перспективи.
Інституції глобальної гегемонії та їхня трансформація: з Заходу на Схід?
Політична дія та політична культура в сучасній Україні.
Політика централізації та децентралізації в 20-ому столітті: світовий досвід та українські реалії.
Релігія, публічна сфера та модерн.
Перспективи лівої політики в Україні та світі.
Праворадикальні партії: вчора, сьогодні, завтра.

Секція 3. Політична порівняльно-історична соціологія соціальної держави: від соціальної політики до соціальної роботи
Науковий керівник: к.психол. н., доц. Л.В.Романюк
Секретар: ст. викладач Мігалуш А.О.
Еволюція держави загального добробуту у 20-ому столітті: світові практики, українські перспективи.
Військовий конфлікт на території України як джерело соціальних проблем: роль соціальної роботи.
Волонтерський рух в за умов військового конфлікту.
Соціальна іммобільність, бідність та андерклас: концептуалізації та практичні підходи.

Секція 4. Еволюція управління в 20-ому столітті: війни, модернізація та становлення державного Левіафану
Науковий керівник: к.філос.н., доц. Мельниченко А.А.
Секретар: викладач Божок О.І.
Еволюція теорій управління в 20-ому столітті та їхні імплікації для практики.
Від інновацій до модернізації: проблеми взаємодії.
Соціальний інжінірінг як інструмент сталого розвитку.
Електронне врядування в контексті good governance.
Управлінські імперативи забезпечення сталого розвитку суспільства.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.