27–28 листопада 2014 року на базі факультету соціології і права відбулася Міжнародна науково-практична конференція з соціології "Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914–2014". У конференції взяли участь понад 252 учасники з України, Бразилії, Грузії, Іспанії, Польщі, Росії.

На пленарному засіданні 27 листопада з доповідями виступили: заступник директора Інституту соціології НАН України з наукової роботи д. філос. н., проф. Є.І.Головаха, зав. відділу дослідження соціальних структур Інституту соціології НАН України д. соціолог. н., проф. С.О.Макєєв, доктор наук з державного управління, проф. кафедри теорії та практики управління ФСП С.А.Чукут; президент "Вестон консалтинг" (Варшава, Польща) К.Вестон; асоційований професор соціальної психології Тбіліського університету (Грузія) М.Деспоташвілі; декан факультету правової соціології Національного університету "Одеська юридична академія" Д.В.Яковлєв.

 28 листопада робота конференції продовжилась у п'яти секціях: "Історична соціологія суспільних трансформацій: модерна світ-система у 20-му столітті", "Динаміка політичних інституцій у 20-му столітті: Україна і світ", "Політична порівняльно-історична соціологія соціальної держави: від соціальної політики до соціальної роботи", "Еволюція управління у 20-му столітті: війни, модернізація та становлення державного Левіафану", "Місце та роль історичної соціології в методології соціальних наук".

Значну увагу було приділено особливостям трансформацій модерної світ-системи та динаміці політичних інститутів у XX–XXI ст.

Учасники дійшли таких висновків:

1. Війни сучасності, так само як і великі війни XX сторіччя, суттєво впливають на структуру і трансформацію соціальних і політичних систем світу. Комплексне осмислення місця України у даних багатовимірних траєкторіях напряму залежить від значного теоретичного потенціалу сучасних соціологічних досліджень.

2. Теоретичні напрацювання історичної соціології в тісному зв'язку з іншими соціологічними напрямами (теорією модернізації, світ-системною теорією, дискурс-аналізом та багатьма іншими) пропонують багатий науковий інструментарій для вивчення соціальних процесів сьогодення та реалізації нових дослідницьких програм у галузі соціології та соціальних наук.

3. Широкий спектр вітчизняних і зарубіжних досліджень, що були висвітлені на конференції та присвячені трансформації національних держав, управлінню глобальними та місцевими соціальними інститутами, вдосконаленню та пошуку нових методів соціальної роботи, необхідно впроваджувати в освітньо-навчальний процес, ефективно використовувати в державному будівництві та в процесі реформування українського суспільства.

За матеріалами конференції видано збірник тез її учасників.

Павло Кутуєв, проф., в.о. завідувача кафедри соціології
Олексій Якубін, ст. викладач кафедри соціології

Дата події