5–6 березня на базі кафедри промислового маркетингу НТУУ "КПІ" відбулася VII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених "B2B Маркетинг". Відповідно до програми були проведені пленарні засідання, майстер-класи та кейс-змагання.

Працювали секції, на яких були розглянуті питання, що стосувалися актуальних проблем промислового маркетингу в сучасних умовах; інноваційного маркетингу в сучасному науково-технічному середовищі; стратегічного маркетингу та маркетингового менеджменту; маркетингових досліджень; брендингу та маркетингових комунікацій.

 Участь у конференції взяли студенти та аспіранти з Києва (НТУУ "КПІ", КНЕУ ім. В.Гетьмана, НУ "Києво-Могилянська академія", КНУТД), Львова (НУ "Львівська політехніка"), Дніпропетровська (ДНУ ім. О.Гончара, НГУ), Одеси (ОНУ ім. І.І. Мечнікова, ОНПУ) та ін. Було подано близько 80 заяв та тез доповідей, з яких 56 пройшли рецензування і були рекомендовані до публікації у збірнику.

Переможцями за секціями стали представники НТУУ "КПІ" – Олена Тарасенко, Анастасія Василенко та Євген Попович.

У ході конференції було проведено майстер-класи від провідних маркетологів та економістів України: "Системно-рефлексивний маркетинг" (Андрій Длігач – генеральний директор групи компаній Advanter Group), "Контент-маркетинг як головна зброя маркетингу" (Олександр Юрчак – директор консалтингового агентства "B2B Ray"), "Програми лояльності" (Дмитро Джеджула, Анна Шевченко – Маркетинг-група OS-Direct), "Три кита Інтернет-маркетингу" (Антон Воронюк – координатор тренінгового центру "WebPromoExperts").

Інф. кафедри промислового маркетингу ФММ

Дата події