Успіхи студентів кафедри економіки і підприємництва на всеукраїнських конкурсах

Колектив кафедри економіки і підприємництва факультету менеджменту і маркетингу активно готує студентів до всеукраїнських олімпіад та конкурсів. На кафедрі створено творчу групу, що складається з висококваліфікованих фахівців у галузі економічної науки, на чолі з завідувачем кафедри професором П.В.Крушом. Підготовча робота проводиться по таких напрямах: "Економіка підприємства", "Інвестування", "Податкова система" "Страхування", "Фінанси", "Регіональна економіка", "Організація виробництва", "Планування і контроль на підприємстві", "Проектний аналіз", "Потенціал і розвиток підприємства", "Економіка та організація інноваційної діяльності","Стратегія підприємства", "Планування і контроль на підприємстві".

Важливим етапом у підготовці студентів до всеукраїнських олімпіад є щорічне проведення внутрішньої олімпіади кафедри економіки і підприємництва, яка має назву "Пізнай себе в економіці". До участі в ній запрошуються студенти як економічних, так і технічних спеціальностей. Цей захід дає можливість виявити найобдарованіших студентів – кандидатів для участі у всеукраїнських олімпіадах.

Найвищим досягненням кафедри економіки і підприємництва в таких олімпіадах останнього часу стала перемога студентки 5-го курсу Юлії Теслюк у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності (напряму) "Економіка підприємства", що відбулася 8-10 квітня 2013 року в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. Юлія здобула ІІ місце з-поміж 150 учасників з 76 провідних вишів України.

За підсумками ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з науки "Регіональна економіка" студенти кафедри економіки і підприємництва досягли суттєвих результатів:

  • студентка 1-го курсу Фатіма Аларікі отримала І місце в номінації "За аргументованість думки";
  • студент 2-го курсу Андрій Данилов посів ІІІ місце в номінації "За креативність мислення".

Подяки за успішну участь в олімпіаді з дисципліни "Податкова система" отримали студентки 3-го курсу спеціальності "Економіка підприємства" Ярослава Прокопенко, Марія Трохименко та Катерина Кирикович.

Свідченням високого рівня підготовки студентів кафедри економіки і підприємництва є здобуття перемоги на університетській олімпіаді з бухгалтерського обліку. Зокрема, студентки 3-го курсу спеціальності "Економіка підприємства" Марія Трохименко та Ярослава Прокопенко посіли І місце та отримали дипломи І ступеня, Катерина Кирикович та Наталія Бондаренко вибороли ІІ місце та отримали дипломи ІІ ступеня.

Студенти кафедри економіки і підприємництва також третій рік поспіль беруть участь у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності "Економіка підприємства", який проводиться в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Вагомим досягненням у 2014 році є здобуття диплома ІІІ ступеня студенткою спеціальності "Економіка підприємства" Марією Карповою за дипломну роботу на тему "Обґрунтування економічної ефективності реалізації інвестиційного проекту на підприємстві ТОВ "Експрес Пекаджинг Солюшин", виконану під керівництвом д.е.н., професора кафедри економіки і підприємництва В.М. Марченко. Крім того, перемогу в номінації "За найкраще формулювання цілісної концепції дослідження проблеми" здобула дипломна робота Іванни Свистун "Шляхи поліпшення фінансового стану державного підприємства "Науково-дослідний економічний інститут", виконана під керівництвом доцента С.О. Тульчинської; перемогу в номінації "За високий рівень теоретичного обґрунтування досліджуваної проблеми" – дипломна робота Анни Базанової "Цінова політика на підприємстві та напрями її удосконалення", виконана під керівництвом доцента О.І. Андрусь; перемогу в номінації "За високий рівень теоретичного обґрунтування досліджуваної проблеми" – дипломна робота Олександра Петросенка "Інноваційна діяльність підприємства та розробка напрямів підвищення її ефективності", виконана під керівництвом доцента Ю.П.Матусова; перемогу в номінації "За креативність здійснюваного дослідження" – дипломна робота Валерії Миколаєнко "Дослідження факторів і умов збільшення прибутку підприємства", виконана під керівництвом доцента О.В. Клименко; перемогу в номінації "За найвищий рівень апробації досягнутих результатів дослідження" – дипломна робота Юлії Хваль "Управління конкурентоспроможністю корпоративних підприємств на прикладі ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна", виконана під керівництвом доцента П.В. Круша.

Свідченням високого професіоналізму викладачів кафедри економіки і підприємництва не лише в межах факультету менеджменту і маркетингу, а й у роботі зі студентами технічних факультетів при вивченні економічних дисциплін є перемога студентки Юлії Горбатюк у XIII Всеукраїнському конкурсі "Молодь – енергетиці України – 2013: відкритий конкурс молодих вчених та енергетиків", присвяченому 115-й річниці створення НТУУ "КПІ". Науковий керівник роботи – доцент кафедри економіки і підприємництва Є. Г. Скловська. Юлія Горбатюк отримала диплом І ступеня за роботу на тему "Прогнозування економічних показників інвестиційних проектів теплових електростанцій із різними технологіями виробітку електроенергії" в номінації "Економіка енергетики" серед студентів.

Значні здобутки студентів кафедри економіки і підприємництва свідчать про високу якість підготовки фахівців зі спеціальності "Економіка підприємства" в нашому університеті, що доводить доцільність і високу ефективність викладання економічних дисциплін у технічних ВНЗ та дозволяє вивести на новий рівень взаємодію технічних і економічних наук.

А.В.Гречко, к.е.н., доцент кафедри економіки і підприємництва