18 квітня 2013 р. в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту були проведені Аспірантські читання пам’яті заслуженого діяча науки і техніки України доктора технічних наук професора Артура Веніаминовича Праховника. Ініціаторами їх проведення виступили аспіранти кафедри електропостачання, яку багато років очолював А.В. Праховник.

Читання відкрив завідувач кафедри д.т.н., проф. С.П. Денисюк. Він наголосив на вагомості наукових досягнень А.В. Праховника та необхідності заохочення студентів та аспірантів до наукової діяльності й участі в освітянських заходах. Перед учасниками також виступив к.т.н., доцент В.В. Прокопенко, який підкреслив історичне значення  діяльності А.В. Праховника для розвитку енергетики і, зокрема, енергозбереження в Україні.

Про початок роботи під керівництвом Артура Веніаминовича ще у 70‑ті рр. розповів перший аспірант А.В. Праховника к.т.н. доцент В.П. Калінчик. Вже тоді А.В. Праховник розумів важливість та необхідність підвищення енергоефективності та впровадження розосередженої енергетики. Його роботи заклали базу для створення Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, Центру підготовки енергоменеджерів, НДІ енергетики і автоматики «Енергія» та ННЦ «Енергетика сталого розвитку».

Результати своїх наукових досліджень представили на читаннях 11 аспірантів. Ці доповіді стали свідченням високого наукового потенціалу їх авторів. Тож з огляду на результати читань було прийнято рішення проводити їх щорічно та залучити до участі в них аспірантів інших кафедр і факультетів НТУУ «КПІ» та інших університетів.

Ірина Калінчик

Дата події