23–25 вересня у столиці Республіки Білорусь м. Мінську пройшов VIII Форум  творчої та наукової інтелігенції держав-учасниць СНД «2013 год – Год экологической культуры и охраны окружающей среды в государствах-участниках СНГ». У рамках форуму відбулося також засідання Ради Євразійської асоціації університетів.

Від України участь у форумі взяла делегація у складі заступника міністра екології та природних ресурсів України О.В. Сушка, проректора НТУУ «КПІ» проф. Г.Б. Варламова та проректора Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара проф. В.В. Іваненка.

 На форумі обговорювалися питання взаємодії держав у справі  підвищення екологічної культури та екологічної безпеки на підприємствах та в країнах Євразійського простору.

Прийнято та ухвалено пропозицію ректора Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова академіка РАН В.А. Садовничого про утворення Клубу з наукових питань (за прикладом Римського клубу), які було б доречно розглядати під час проведення форумів.

 На засіданні Ради Євразійської  асоціації університетів (ЄАУ), що  проходила на базі Білоруського державного університету, було заслухано звіти ректора МДУ ім. М.В. Ломоносова, президента ЄАУ В.А. Садовничого та інформацію ревізійної комісії виконкому ЄАУ за період з 01.01.2011 по 31.12.2012 рр.

На засіданні Ради виступили також міністр освіти Республіки Білорусь С.О. Маскевич, голова ВАК Російської Федерації, ректор Російського університету дружби народів В.М.Філіппов, ректор Білоруського державного університету С.В.Абломейко, проректор НТУУ «КПІ» Г.Б.Варламов, ректори Санкт-Петербурзького, Пермського та Абхазького державних економічних університетів.

Проректор НТУУ «КПІ» Г.Б. Варламов представив доповідь на тему «Креативні методи у підготовці спеціалістів екологічного спрямування». Його виступ був присвячений необхідності розробки та реалізації нової освітньої парадигми на основі застосування  креативних методів, сучасних засобів та методології навчання, використання особливостей та переваг нових сучасних методів із застосуванням засобів телекомунікації, мереж локального (кампусового) та глобального (всесвітнього) масштабів, упровадження в навчальний процес занять з використанням телеконференцій, організації лекцій відомих професорів та науковців у режимі телемостів.

У своїй доповіді проректор Г.Б. Варламов запропонував більше уваги приділяти необхідності відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій, зокрема і з урахуванням актуальності підготовки фахівців з питань сталого розвитку, екологічного та енергетичного менеджменту, міжнародних економічних відносин та захисту інтелектуальної власності. Він наголосив, що освіта і наука мають взаємозбагачуватися та розвиватися з метою створення та реалізації інноваційних розробок та технологій. 

Система освіти в країнах Євразійського простору створювалася за однією моделлю: потужна фундаментальна підготовка з мобільною активною надбудовою, яку, залежно від розвитку різних галузей знань, можна змінювати. Це дозволяє реалізувати сучасну парадигму набуття та реалізації знань за ієрархічною спіраллю: освіта – наука – інновації – нові знання в освіті. Окрім того, усіх освітян об'єднує одна мета – використання знань для покращення добробуту та рівня безпеки життєдіяльності населення.  Це є цементуючим підґрунтям для оптимізму щодо успішного розвитку міжнародного освітнього простору.

За інформацією департаменту навчально-виховної роботи

Дата події