Реформа вищої освіти: погляд студентів

Представники Наукового товариства студентів та аспірантів НТУУ “КПІ” взяли участь у Всеукраїнському круглому столі “Студентський погляд на законодавчі реформи у сфері вищої освіти України”, що відбувся 14 вересня в Києві. Цей проект реалізовується Українською асоціацією студентського самоврядування та спрямований на забезпечення участі студентів, органів студентського самоврядування та студентських організацій у законодавчому забезпеченні реформи вищої освіти в Україні.

Під час круглого столу представники понад  60 студентських організацій з усієї України обговорили зареєстровані у Верховній Раді України законопроекти “Про вищу освіту” та пропозиції до них, сформовані за підсумками проведення регіональних студентських круглих столів, що відбулися протягом травня-червня цього року.

Зокрема, однією з головних проблем, які гальмують розвиток вищої освіти в Україні, студенти визначили надмірну централізацію системи управління вищою школою, яка унеможливлює вплив на освітній процес самих ВНЗ, їх студентів та роботодавців; неврегульованість механізмів використання коштів, передбачених на розвиток студентського самоврядування; значне поширення плагіату. Також учасники відзначили декілька тез, зокрема те, що сьогодні реформа вищої освіти потребує впровадження в організацію освітньої діяльності принципів Болонського процесу та найкращих європейських практик у цій царині.  Актуальною залишається і потреба розширення автономії ВНЗ у сфері формування змісту освіти та включення представників студентського самоврядування та роботодавців до органів з розробки навчальних програм.

За результатами обговорення учасники круглого столу підтримали проект Закону “Про вищу освіту” № 1187-2 як такий, що найбільше враховує позиції студентів, студентських та молодіжних громадських організацій, адміністрації ВНЗ, міністерств, роботодавців та ін.

“Законопроект групи М.З. Згуровського покладає в основу освітнього процесу якість вищої освіти, яка сьогодні є критично необхідною. Саме якісна вища освіта надасть можливість випускникам вишів стати більш конкурентоспроможними на ринку праці, а вищим навчальним закладам – затребуваними серед абітурієнтів як з України, так і з закордону; країна отримає високоосвічених громадян, які розвиватимуть економіку, науку та інновації”, – зазначає голова експертного департаменту УАСС Олександр Смирнов.

Серед пропозицій, спрямованих на підвищення якості вищої освіти, які висловили студенти, – встановлення на рівні закону граничних норм навантаження студентів та викладачів вишів; активізація співпраці вишів та роботодавців; включення представників студентського самоврядування до органів та комісій ВНЗ, метою яких є розширення співпраці вишів та роботодавців; організація практик та стажувань студентів; віднесення до повноважень ВНЗ створення умов для розвитку приватного підприємництва серед студентів, а також надання студентам можливості навчання за індивідуальними планами у випадку відкриття власної справи.

Представник студентського самоврядування НТУУ “КПІ”, голова Наукового товариства студентів та аспірантів КПІ Тарас Бойків, який брав участь у засіданні круглого столу, зазначив: «Ми розуміємо всю відповідальність, що лежить на студентському самоврядуванні у питаннях відстоювання своїх прав. І ми  вдячні нашому ректору Михайлу Захаровичу Згуровському за розробку та популяризацію такого проекту нового закону про освіту, який враховує потреби студентів та студентського самоврядування».

Євген Биков, НТСА КПІ