7 червня у Великій фізичній аудиторії першого корпусу НТУУ "КПІ" професорами І.Б. Жиляєвим та О.Ф. Морозовим був проведений науково-методологічний семінар для аспірантів та здобувачів факультету менеджменту та маркетингу.

Доповідь д.е.н., професора кафедри менеджменту І.Б. Жиляєва була присвячена сучасним особливостям написання дисертаційних досліджень з точки зору експертного оцінювання, що надасть можливість аспірантам та здобувачам комплексно підійти до своїх наукових здобутків. У своєму виступі проф. І.Б. Жиляєв особливу увагу приділив оформленню ключових положень наукової новизни відповідно до вимог ДАК, визначив правила формулювання основних елементів наукової новизни та надав основні характерні їх ознаки. Також проф. І.Б. Жиляєвим було розглянуто базові положення використання схеми аналізу дисертацій на предмет методологічної цілісності наукових здобутків, запропонованої проф. А.Т. Ашеровим. Подана схема надає можливість дисертанту переосмислити та структурувати результати своєї наукової діяльності відповідно до вимог ДАК. Доповідач наголосив, що в захисті роботи зацікавлений не лише здобувач, але й науковці, які беруть участь у процесі рецензування дисертаційної роботи. Проф. І.Б. Жиляєв відмітив важливість дотримання принципів наукової заінтересованості та корпоративної наукової етики у процесі написання дисертаційної роботи та підготовки її до захисту.

У своїй доповіді проф. О.Ф. Морозов приділив основну увагу впливу факторів конкурентного середовища на рівень інноваційної діяльності науковця. Доповідач зазначив основні етапи наукової роботи, охарактеризував фактори впливу та варіанти траєкторії зміни рівня науково-інноваційної роботи до¬слідника. Також проф. О.Ф. Морозов наголосив на важливості вибору сфери наукових інтересів, зокрема ввів поняття "топографічна множина", яке в процесі дослідження має виокремитися в обрану сферу наукового дослідження, а саме – у "топографічний простір".У цьому зв'язку під час роботи над дисертацією аспірант або здобувач повинен враховувати вплив часу на об'єкт дослідження, що знаходиться під впливом факторів конкурентного середовища.

Після закінчення науково-методологічного семінару завідувач кафедри менеджменту д.е.н., професор В.В. Дергачова подякувала професорам за допомогу в систематизації знань аспірантів та здобувачів ФММ для забезпечення їх подальшої успішної наукової діяльності у стінах славетного НТУУ "КПІ" та запевнила слухачів, що такі семінари проводитимуться регулярно та стануть доброю традицією кафедри менеджменту.

Н.О. Сімченко,
д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту ФММ,

М.В. Шкробот, асистент кафедри менеджменту ФММ

Дата події