Конференція "Матеріалознавство тугоплавких сполук" на ІФФ

Видатний учений, чл.-кор. НАН України Г.В.Самсонов зробив вагомий внесок у створення нового класу високотемпературних матеріалів, призначених для роботи в екстремальних умовах, новітніх інструментальних виробах, мікроелектроніці тощо. Раз на два роки на ІФФ проходять конференції, тематика яких пов'язана з матеріалознавством тугоплавких сполук. Перша відбулася в 2008 р. і була присвячена 90-річчю від дня народження Г.В.Самсонова.

Третя Самсонівська міжнародна конференція "Матеріалознавство тугоплавких сполук" пройшла 23-25 травня 2012 р. на ІФФ. Її організаторами виступили Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, НАН України, НТУУ "КПІ", Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України, Українська матеріалознавча спілка, ООО "ІНТЕМ".

У конференції взяли участь близько 150 вітчизняних фахівців та 35 іноземних учених з 10 країн світу (Алжиру, Білорусі, Грузії, Німеччини, Росії, Сербії,  США, Туреччини, Франції, Японії). У вітальному слові П.І.Лобода – чл.-кор. НАН України, декан ІФФ, завідувач кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії (ВТМ та ПМ) – ознайомив учасників та гостей конференції з історією та сьогоденням КПІ, діяльністю факультету та кафедри.

Дослідження науковців НТУУ "КПІ", зокрема кафедри ВТМ та ПМ, були представлені практично на всіх секціях конференції. Їх доповіді стосувалися порошкової металургії, фундаментальних основ сучасного матеріалознавства, проблем створення кераміки функціонального та конструкційного призначення, інженерії поверхні, надміцних та надтвердих композиційних інструментальних матеріалів, наноматеріалознавства.

Проведення конференції сприяло обміну інформацією та науковими результатами, встановленню більш тісних зв'язків між ученими різних  країн, які працюють у галузі тугоплавких сполук, налагодженню зв'язків між ученими-матеріалознавцями та промисловими підприємствами, а також залученню студентів до науково-дослідницької роботи.

О. Юркова