22 грудня 2011 року на кафедрі фізики металів інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ" відбувся міжкафедральний методичний семінар "Навчання металофізиків: як досягти високої якості знань та кваліфікацій". Ми поспілкувалися із заступником завідувача кафедри доктором фізико-математичних наук, професором С.М. Волошко, аби детальніше дізнатися про цілі і результати цього заходу.

– Світлано Михайлівно, яку головну мету ставили перед собою організатори  міжкафедрального семінару?

–  Мета – спільно з викладачами кафедр, які працюють на ІФФ, визначити напрями вдосконалення навчальних програм, впровадити інноваційні технології навчання, поглибити взаємодію кафедр-партнерів із кафедрою фізики металів з метою підвищення якості знань і кваліфікацій студентів-металофізиків.

–  Чи має організація навчального процесу на кафедрі якісь особливості? Які інноваційні методи застосовуються?

–  Кафедра фізики металів постійно займається вдосконаленням навчального процесу. Ми переглянули концепцію навчального плану і на сьогодні визначили чотири її складові: фундаменталізація освіти; ставлення до науки як безпосередньої форми навчального процесу; ширше використання в навчальному процесі комп'ютерного моделювання, комп'ютерного конструювання нових матеріалів; забезпечення набуття практичних навичок майбутніми металофізиками при здійсненні експериментально-дослідницької роботи. Нині кафедра має свою комп'ютерну мережу Phys Met Net, яка створена для розширення знань з усіх дисциплін навчального плану. Студенти нашої кафедри мають вільний доступ до електронної бібліотеки, яка містить понад 20 Гб інформації – книжки, методичні посібники – все, що необхідно студентові за весь період навчання.

–  Які проблеми були розглянуті на семінарі та якими Ви бачите шляхи їх вирішення?

–  Було обговорено багато нагальних проблем, без розв'язання яких якість навчання не покращиться. Йшлося, насамперед, про організацію взаємодії викладачів КФМ з працівниками інших кафедр, які викладають студентам кафедри фізики металів, задля вдосконалення навчальних програм на постійній основі. Наші викладачі ведуть форум на сайті кафедри фізики металів, але викладачі з інших кафедр заходять на нього дуже рідко. Якщо цього немає, то це значить, що ми погано використовуємо сучасні інформаційні технології. Також на семінарі були поставлені питання щодо того, як організувати експертизу навчальних програм кафедр-партнерів, їх узгодження із програмами фізики металів, урахування рекомендацій КФМ по змісту навчання. Йшлося і про міждисциплінарний підхід у формуванні змісту навчальних програм; про формування і реалізацію наскрізних програм навчання з інформатики, фізики, математики, англійської мови; як в рамках викладання інженерних, гуманітарних та інших дисциплін впровадити викладання сучасних комп'ютерно-орієнтованих методів пізнання, алгоритмів роботи із базами даних; як розширити застосування сучасних інноваційних технологій навчання. Йшлося й про нові вимоги до знань і кваліфікацій: навички захисту інтелектуальної власності і майнових прав, інноваційного підприємництва, менеджменту в науці і промисловості, роботи з базами даних та ін. Обговорювалося також, що має знати і вміти робити студент після прочитаного курсу; як організувати "вимірювання" якості знань і кваліфікацій за кожною дисципліною; яким чином посилити практичну спрямованість навчального процесу; як організаційно сконструювати "входження викладачів" кафедр-партнерів до мережі Phys Met Net; в який спосіб налагодити "зворотний зв'язок" зі студентами тощо.

 Методичний семінар "Навчання металофізиків: як досягти високої якості знань та кваліфікацій" – перша спроба на міжкафедральному рівні розглянути питання, які можуть бути цікаві й іншим кафедрам.

Сильна сторона кафедри фізики металів полягає у впровадженні та використанні комп'ютерно-орієнтованих інноваційних технологій навчання. Кафедра в пошуку, за рахунок чого можна покращити якість навчання, кваліфікацію, яку надаємо студентам. Одна з ідей – потрібно поглибити взаємодію з викладачами інших кафедр. У цьому напрямі й працюватимемо.

Спілкувалася Лілія Скиба