Міжнародний рік хімії - 2011

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй,  відзначаючи, що розуміння людиною матеріальної сутності світу засноване, зокрема, на знаннях у галузі хімії, та підкреслюючи, що поширення знань про хімію є надзвичайно важливим для вирішення таких проблем, як зміна клімату, забезпечення надійних джерел води, продовольства і енергії, підтримання здорового стану довкілля в інтересах благополуччя усіх людей, проголосила 2011 рік Міжнародним роком хімії.

Проголошення 2011 року Міжнародним роком хімії не є випадковим. 100 років тому, в листопаді 1911 року Марію Склодовську-Кюрі було відзначено Нобелівською премією з хімії за відкриття і дослідження радію і полонію. Міжнародний рік хімії є складовою проголошеного ООН "Десятиріччя освіти для сталого розвитку" (2005-2014 рр.).

"Багато матеріалів і продуктів, які використовуються нами повсякденно і роблять наше життя зручним, безпечним і приємним, просто неможливо було б створити без хімії. Треба терміново підвищити рівень інформованості людей про досягнення і роль хімічної науки, про ті рішення, що розробляються хіміками з метою успішного подолання сучасних і майбутніх проблем. Хімія має безпосереднє відношення до вирішення глобальних питань виробництва енергії, забезпечення зростаючого населення нашої планети продуктами харчування і житлом (пластмаси, продукція галузі будівельних матеріалів), підтримання здоров'я людей і багато іншого. Мета Міжнародного року хімії полягає у демонстрації внеску хімії у рішення цих найважливіших проблем", – говорить  доктор Ханс-Ульрих Єнгель, голова Ради директорів The Chemical Company "BASF" – лідера світової хімічної галузі.

Численні хімічні компанії, інститути та товариства по всьому світу планують у рамках Міжнародного року хімії проводити зустрічі з урядовцями і політиками, з фахівцями різних спеціальностей, організовувати наукові обговорення, конкурси тощо. Загальну координацію заходів здійснюють Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) і Міжнародний союз теоретичної і прикладної хімії (JUPAC). За програмою Міжнародного року хімії виконуються, зокрема, проекти "Глобальний експеримент: "Вивчення хімії у світі: вода як хімічний розчин" і "Вода любить хімію", цільовою аудиторією яких є школярі усіх континентів. Тематика проектів присвячена питанням очищення води і якості водних ресурсів. У руслі цих глобальних проектів 4-7 квітня 2011 р. на базі НТУУ "КПІ" хіміко-технологічний факультет провів фінальний український етап "Міжнародного юнацького водного призу" для школярів з усіх областей України.

За багаторічною традицією, останнього тижня травня хіміко-технологічний факультет організовує свято хімії, яке завершується загальнофакультетським "Днем ХТФ". У цих святах, як завжди, беруть участь школярі випускових класів середніх шкіл Києва, а 27 травня для них буде організовано черговий "День відкритих дверей на ХТФ". Головний партнер цих заходів – світовий хімічний гігант "Dow Chemical Company" (США), з яким ХТФ підтримує плідне наукове і навчальне співробітництво.

Мабуть, жодна наука не зазнавала стільки зльотів і падінь, стільки нарікань і критики, як хімія. Багато століть людей, що займались хімічними дослідами, або звинувачували в магії і карали, або вимагали від них зробити неможливе – перетворити ртуть на золото чи створити еліксир молодості.

З часом все стало на свої місця. Досягнення хімічних наук і технологій стали основою революції у  енергетиці, виробництві високотехнологічних приладів, у виготовленні ліків, одягу, косметики. Без хімії не було б ні комп'ютерів,  ні сучасних авіалайнерів, ні сонячних батарей, ні паливних елементів, ні виробів з пластмаси, ні  акумуляторів, ні інгібіторів корозії… В нашому житті хімія присутня повсюди, тому дуже важливо краще її знати, щоб краще використовувати.

Вочевидь, хімія буде й надалі відігравати першорядну роль у розвитку альтернативних джерел енергії. Відкриття в галузі хімії здатні допомогти у боротьбі з глобальним потеплінням. Так, хімічна промисловість, на жаль, забруднює навколишнє середовище (до речі, на порядок менше, аніж енергетика чи транспорт). Але водночас саме досягнення в галузі хімії дозволили створити сучасні технології водоочищення і водопідготовки, знешкодження токсичних газових викидів, утилізації техногенних твердих відходів промислових підприємств, господарських закладів, агрокомплексу, житлово-комунального господарства.

Очікуваний у 2012-2013 роках розвиток світової економіки, активне впровадження інноваційних продуктів і технологій, модернізація існуючих виробництв будуть супроводжуватися збільшенням потреби в чистій воді для промислового використання, у нових хімічних продуктах. Водночас зростатиме екологічна занепокоєність і використання так званих "зелених технологій” – безвідходних, з рециклізацією стоків, із залученням до переробки можливих техногенних відходів як вторинної сировини.

З погляду на роль хімії в сучасному житті викликає занепокоєння занепад хімічної освіти в середній школі і надзвичайно низький рівень в Україні загальної хімічної культури. Це, між іншим, призводить до того, що широкі верстви населення сприймають хімічну промисловість як галузь, що приносить виключно шкоду.

Проголошення 2011 року Міжнародним роком хімії повинно нарешті допомогти нашому суспільству усвідомити, наскільки важливим є подальший розвиток хімії і хімічних технологій для зростання добробуту людей і підтримання екологічного здоров'я нашої планети. І, можливо, найголовніше – рік хімії буде сприяти залученню на хімічні і суміжні спеціальності покоління талановитих студентів, а в наукові хімічні центри – захоплених і відданих науці дослідників.

Було б добре, якби в Міжнародний рік хімії змінилося ставлення до цієї науки і в нашому університеті. Знання з хімії не зайві інженерам будь-якого фаху. Адже всі матеріали отримують шляхом хімічних перетворень, а їхня довговічність теж значною мірою визначається їхніми хімічними властивостями.

І ще одне. В усьому світі фундаментальними науками вважаються не тільки математика і фізика, а й хімія. Думаю, було б доцільним включити хімію до переліку дисциплін ректорського контролю якості знань усіх студентів.

 І.М. Астрелін, проф., декан ХТФ