Ви є тут

Міжнародна конференція з гендерних проблем


2011.11.4-5 Міжнародна конференція з гендерних проблем

У НТУУ "КПІ" пройшла П'ята міжнародна конференція "Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє". Її організаторами виступили громадська організація "Жінки в науці", Український центр гендерної освіти при НТУУ "КПІ", кафедра ЮНЕСКО "Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика" при НТУУ "КПІ", Київський інститут гендерних досліджень. Сприяння організаторам надали Український жіночий фонд, який виступив головним фінансовим донором конференції, та Український міжнародний комітет з питань науки та культури при НАН України. Участь у роботі цього форуму, яка розпочалася 4 листопада, взяли понад 100 учасниць і учасників з 9 країн світу.

Відкрив конференцію проректор КПІ, директор Українського центру гендерної освіти при НТУУ "КПІ", член-кореспондент НАН України Сергій Сидоренко.

– Проведення конференції з такої тематики стало для нашого університету традиційним, – наголосив він у своєму вступному слові. – З початку 2000-х років такі заходи стали у нас регулярними. КПІ був одним з перших українських вишів, які ініціювали впровадження гендерної компоненти в свої навчальні курси. Сьогодні у нас накопичено і певний досвід у викладанні спеціальних дисциплін, пов'язаних з гендерною проблематикою.

Виступ голови Громадської організації "Жінки в науці" доктора біологічних наук Віри Троян задав загальну тональність усій подальшій роботі – ділову, зосереджену на реальних проблемах вітчизняної гендерної політики, які конче потрібно розв'язувати. Урешті-решт, на проблемах жінок-вчених, яким, власне, і присвячено цей захід, і, ширше, на проблемах усієї нашої вітчизняної науки.

– Сьогодні Україна має переломити тенденцію "відтоку мізків", – майже афористично зауважила вона з трибуни, – і перейти до політики "циркуляції мізків", коли наші науковці від'їжджають за кордон, щоб повернутися додому збагаченими новими знаннями і досвідом.

З доповідями на пленарному засіданні виступили директор Інституту молекулярної біології та генетики НАН України академік НАН України Ганна Єльська, голова Українського міжнародного комітету з питань науки та культури академік НАН України Ярослав Яцків. І якщо Ганна Єльська надзвичайно цікаво розповіла про сучасні тенденції розвитку своєї галузі (її доповідь називалася "Біомедицина – медицина майбутнього"), яка працює на стику біології, медицини та інформаційних технологій, і звісно, про жіночий внесок у такі дослідження, то Ярослав Яцків торкнувся дещо ширшої проблематики розвитку вітчизняної науки і, загалом, суспільства і держави. Основну думку тієї частини його виступу, яка була присвячена жіноцтву, він сформулював так:

– Головне гендерне  питання, яке стоїть перед суспільством – те, що жінкам потрібно забезпечити можливість брати активнішу участь у політичному житті держави. От тоді і почнуть вирішуватися наші проблеми!

На пленарному засіданні виступили також директор Програми академічних обмінів ім. Фулбрайта в Україні Мирон Стахів, жінки-науковці, які представляють європейські, російські й вітчизняні університети та громадські організації, що працюють у сфері гендерної проблематики.

Після перерви конференція продовжила роботу по таких секціях: "Академічні перспективи гендеру. Гендерний вимір освітньої та наукової політики", "Роль жінок в історії; історичні портрети українських жінок-вчених та освітянок", "Жіноче лідерство в науці; наукові дослідження наших сучасниць". На них були розглянуті доповіді науковців та викладачів навчальних закладів з різних регіонів України, а також вчених з Німеччини, США, Швеції, Фінляндії, Росії та Литви. Окрім того, учасники обговорили гендерні аспекти розвитку науки на засіданні круглого столу "Молодь і наука: інноваційні інформаційні технології в науці та освіті" та ознайомилися з презентаціями проектів та видань громадських і жіночих організацій, присвячених жінкам-вченим та винахідницям, правам жінок і дітей та відкриттю Інформаційного центру українських жіночих організацій України та діаспори. Тривала робота по секціях і наступного дня, в суботу 5 листопада. А закінчилася конференція підбиттям підсумків і прийняттям резолюцій.

Дмитро Стефанович

4-5 листопада 2011 р у Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут ” відбудеться П’ята міжнародна конференція “Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє”. Організатори конференції: Громадська організація «Жінки в науці», Український центр гендерної освіти при НТУУ «КПІ», Кафедра ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» при НТУУ “КПІ” і Київський інститут гендерних досліджень за сприяння Українського жіночого фонду та Українського міжнародного комітету з питань науки та культури при НАН України.

На конференцію заявлено понад 120 доповідей від науковців, викладачів навчальних закладів з різних регіонів України, а також вчених з Німеччини, США, Швеції, Фінляндії, Росії та Литви. Програма конференції включає пленарне засідання з науковою доповіддю академіка НАН України Ганни Єльської «Біомедицина – медицина майбутнього», секційні засідання на теми:

 • «Роль жінок в історії; історичні портрети українських жінок-вчених та освітянок»
 • «Академічні перспективи гендеру. Гендерний вимір освітньої та наукової політики»
 • «Жіноче лідерство в науці; наукові дослідження наших сучасниць»,
  а також круглий стіл:
 • «Молодь і наука; інноваційні інформаційні технології в науці та освіті».

У процесі обговорення означених питань будуть висловлені пропозиції щодо шляхів реформування науки і освіти в Україні та щодо заходів, направлених на сприяння повноцінній реалізації інтелектуального потенціалу молоді та жінок.

Передбачено також презентації проектів і видань громадських та жіночих організацій, зокрема таких як:

 • музею історії жіноцтва, історії жіночого та ґендерного руху
 • портретів жінок-вчених та освітянок , рекомендованих для оформлення навчальних закладів;
 • проекту "Жінки вчені і винахідниці КПІ";
 • проекту «Права жінок і дітей в Україні – комунікаційний компонент»;
 • календаря про жінок-вчених Іспанської Асоціації жінок-астрономок та науково-популярного журналу «Світогляд»;
 • Жіночого Консорціуму ННД-США (Нові незалежні держави – США)
 • інформаційного центру українських жіночих організацій України і діаспори (фундатори - родина Даниленків) та інших

Відбудеться екскурсія по Національному технічному університету “КПІ” з відвіданням Державного політехнічного музею.

Матеріали конференції буде опубліковано.

Програма конференції

 • 4.11.2011.
  • 10.00 – 13.30 – відкриття конференції, виступи почесних гостей та організаторів, наукові доповіді.
  • 13.30 – 15.00 – перерва
  • 15.00 – 18.30 – засідання секцій «Академічні перспективи гендеру. Гендерний вимір освітньої й наукової політики», «Молодь і наука; інноваційні інформаційні технології в науці та освіті», «Жіноче лідерство в науці; наукові дослідження наших сучасниць» та «Роль жінок в історії; історичні портрети українських жінок-вчених та освітянок».
 • 5.11.2011.
  • 10.00 – 12.00 – підсумки роботи секцій, загальна дискусія, прийняття резолюції та закриття конференції.
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій