До 100-річчя професора В.І.Явойського

25-26 травня 2010 року кафедра фізико-хімічних основ технології металів ІФФ провела VIII Міжнародну науково-практичну конференцію «Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра», присвячену 100-річчю від дня народження професора, доктора технічних наук Володимира Івановича Явойського. В.І.Явойський працював у КПІ завідувачем кафедри металургії сталі і промислових печей з 1950 по 1956 роки і за цей короткий період організував наукові лабораторії з визначення вмісту газів і неметалевих включень у сталі, дослідження фізико-хімічних процесів виробництва сталі. Створена ним школа підготовки і навчання металургів високої кваліфікації діє і сьогодні.

На ім’я голови оргкомітету зав. кафедри фізико-хімічних основ технології металів ІФФ чл.-кор. НАН України, професора, д.т.н. Д.Ф. Чернеги надійшли вітання учасникам конференції від президента НАН України академіка Б.Є.Патона, ректора НТУУ «КПІ» академіка М.З.Згуровського, президента Міжнародної спілки металургів, міністра металургії СРСР д.т.н., професора С.В.Колпакова.

У своїй доповіді  проф. Д.Ф. Чернега відзначив, що В.І.Явойський створив відому наукову школу в галузі теорії і практики металургії сталі і фізичної хімії металургійних процесів, структури і властивостей розплавів, термодинаміки і кінетики процесів рафінування сплавів, взаємодії газів з рідким металом, видалення неметалевих включень, позапічної обробки сталі та створення екологічно чистого сталеплавильного виробництва. Академік НАН України, проф. І.М.Карп, який навчався в КПІ, коли працював В.І.Явойський, охарактеризував його високу наукову ерудицію, велику відповідальність і наполегливість у вирішенні теоретичних і дослідних питань. Чл.-кор. НАН України В.В.Лакомський – перший в Україні аспірант В.І.Явойського – у своїй доповіді показав вплив азоту на властивості інструментальних сталей. Проф. С.Г.Грищенко проаналізував проблеми гірничо-металургійного комплексу України та шляхи виходу його з кризи у 2010 році. Проф. С.В.Ладохін охарактеризував сучасний стан та перспективи розвитку електронно-променевих технологій плавки сплавів. Чл.-кор. НАН України, проф. С.П.Ошкадьоров доповів про розробки та дослідження властивостей конструкційних і функціональних матеріалів на основі цирконію і гафнію. Співробітники ФТІМС чл.-кор. В.І.Дубодєлов і к.т.н. М.С.Горюк представили цікаву доповідь про стан і перспективи розвитку досліджень та розробок у галузі використання магнітної гідродинаміки в металургії. Чл.-кор. НАН України, професор Г.П.Борисов доповів про роль водню в підвищенні якості і властивостей виливок з алюмінієвих сплавів. Використанню плазмових технологій в металургії була присвячена доповідь зав. відділу №20 ІЕЗ ім. Є.О.Патона В.О.Шаповалова.

Далі конференція продовжила роботу в п’яти секціях, де були заслухані 46 доповідей науковців і студентів спеціальності «Спеціальна металургія».

Незважаючи на кризу, Україна утримує передові позиції серед світових лідерів металургійного виробництва, не в останню чергу завдяки розвитку спеціальної металургії.

М.І.Прилуцький, ст. викладач каф. ФХОТМ