Керуючись положеннями Програми розвитку міжнародної діяльності НТУУ “КПІ” на 2007-2017 роки, хіміко-технологічний факультет проводить активну міжнародну діяльність і тримає лідерство в університеті з багатьох напрямків. Так, за 2009 рік на ХТФ виконано 13 міжнародних проектів і програм, 5 пошукових наукових проектів та 2 науково-освітні проекти, пройшли 2 міжнародні конференції, 4 міжнародні науково-практичні семінари, 1 міжнародний конкурс, 1 літня мовна школа. Співробітники та аспіранти взяли участь у п’яти міжнародних конференціях, що проводилися за межами України. До міжнародної роботи залучені всі категорії співробітників факультету: декан, його заступники, завідувачі кафедр, викладачі та науковці, студенти, магістранти та аспіранти.

Викладачі та співробітники ХТФ співпрацюють з 21 іноземним університетом. Особливо плідно розвивається співпраця з французьким Університетом міста Лє Ман (факультет науки і техніки), з яким реалізується програма “Подвійний диплом магістра в галузі хімії та хімічної технології”. ХТФ став першим факультетом в університеті, а наш університет першим в Україні, що реалізував цю програму і залишається кращим у його розвитку та моніторингу.

А починалося з того, що навесні 2007 року до нашого університету завітала делегація з Університету м. Лє Ман і запропонувала співробітництво у навчально-науковій сфері. Нам випало вперше (використовуючи досвід ММІ) скласти договір про подвійний диплом магістра в галузі хімії та хімічної технології. Але, на відміну від ММІ, що зараховує студентів-першокурсників до українсько-німецького факультету, ХТФ виходив з того, що ступінь бакалавра, що передбачає оволодіння знаннями з фундаментальних дисциплін, методами наукових досліджень та основами технологічних процесів, студент хімік-технолог отримує в стінах нашого факультету, де наявні всі складові навчального процесу; а ступінь магістра вимагає від студента більш вагомої наукової складової та знань сучасних технологій.

ХТФТаким чином, ми дійшли висновку, що саме до одержання магістерського ступеню необхідно залучати іноземний досвід, що саме такий підхід якнайкраще відповідає потребам факультету та студента. В короткий термін ми розробили такий документ, власними силами переклали його французькою і відправилися в Університет м. Лє Ман, де узгодили всі позиції угоди та навчально-наукові плани і програми. Згідно з угодою, студенти обох університетів, які вступили до магістратури, мають можливість навчатися протягом двох років (або, за вибором студента, будь-який семестр) на території університету-партнера за програмою цього університету (збіг програм складає до 90%), а академічну різницю, що виникає в процесі навчання, складати за індивідуальним графіком, і після успішного захисту магістерських робіт у двох університетах отримати два дипломи магістра: магістр з хімії та інженерії НТУУ “КПІ” та “Master-2 of Science” французького університету.

У тому ж році перша група з семи наших студентів вирушила на навчання до Франції. Все спочатку було незвичним: і предмети за вибором, і умови проживання (кожен студент – в окремій комфортабельній кімнаті з комп’ютером, Інтернетом та усіма зручностями), і незвична практика викладання лекцій (попередня видача французькою та англійською мовами тез студентам і обговорення їх на лекціях), і складна процедура складання іспитів (кілька предметів за один день, неможливість користування будь-якими інформаційними джерелами), і необхідність самостійного господарювання. Проте найбільші труднощі виникли із французькою мовою, яку студенти вивчали, але ще не застосовували для навчання та спілкування. На наше прохання адміністрація факультету науки і техніки збільшила обсяг годин на вдосконалення мови, що частково зняло мовну проблему. Двоє зі студентів, що виїхали на навчання, повернулися після першого семестру магістратури, не витримавши навчального та мовного навантаження (вони успішно закінчили навчання на ХТФ). Крім того, студенти знаходилися у важкому матеріальному становищі, тому що необхідно було платити за гуртожиток, за безпеку, за страховку (навчання в університеті безкоштовне), а також декілька разів на семестр виїздити до України для виконання індивідуального графіка навчання. Постійно знаходячись на зв’язку з Університетом м. Лє Ман, ХТФ виокремив три основні питання, які потребували вирішення: удосконалення знань французької мови; матеріальна підтримка магістрів; зменшення числа поїздок до Києва. Декілька разів делегація з Університету міста Лє Ман приїздила до нашого факультету для вирішення проблемних питань.

Алла Нестеренко У результаті ХТФ підготував посилену угоду (як додаток до договору про подвійний диплом магістра), що передбачає можливість складання індивідуального робочого навчального плану для кожного студента окремо та продовжує термін дії індивідуального графіка навчання до 1 року, яка була підписана деканами та затверджена ректорами двох університетів. Французький університет організував літню мовну школу. Принцип її роботи полягає в тому, що українські студенти, які навчалися на четвертому курсі ХТФ і самостійно вивчали французьку мову, проходять тестування в режимі он-лайн, за результатами якого формуються навчальні групи. Після вступу до магістратури ХТФ, на початку липня, студенти приїздять до Університету міста Лє Ман і протягом двох місяців активно, кожного дня (по 6 годин аудиторно і 4 години самостійно) удосконалюють французьку мову. Цікаво, що заняття в групах проводить не один викладач, а декілька, за напрямками навчання: фонетика і артикуляція, граматика, розмовна французька, технічна французька. Крім того, викладацький колектив є інтернаціональним: французькі викладачі (із Університету міста Лє Ман та запрошені), бельгійські, китайські та інші, що сприяє як ефективності вивчення мови, так і знайомству з мовними та культурними традиціями інших народів, налаштуванню студента на навчання в інтернаціональному середовищі (в Університеті міста Лє Ман навчаються студенти із 42 країн світу).

Проблема матеріальної забезпеченості українських студентів постійно знаходилася на контролі адміністрації нашого факультету і була успішно розв’язана.

Що ж до навчально-наукового процесу, проблем, недоліків та досягнень, можна зазначити наступне: майже всі студенти, які виїхали на навчання до Франції, є найкращими студентами ХТФ, тому вони наполегливо і сумлінно навчались, що відмітили всі викладачі. Одним вдавалося це краще, іншим гірше. Так, троє студентів першого року навчання в магістратурі не змогли успішно скласти всі іспити і змушені були проходити повторний курс навчання. Така практика була визнана спільною українсько-французькою комісією як недоцільна і в майбутньому допускатися не буде. Всі інші студенти (всього 13 осіб) успішно навчалися і продовжили навчання. Виникали проблемні питання щодо тем магістерських робіт та строків їх захисту. Проблема полягала в тому, що на ХТФ готуються роботи більш технологічного спрямування, а в Університеті м. Лє Ман – наукового. Крім цього, роботи були написані французькою мовою і постало питання про мову захисту роботи в НТУУ “КПІ”. Спільна українсько-французька комісія кілька разів обговорювала це питання із завідувачами кафедр, керівниками магістерських робіт.

Зусиллями обох сторін були внормовані питання виконання магістерської роботи і процедура її захисту. Так, наукова складова роботи виконувалася в Університеті міста Лє Ман, а технологічна – в НТУУ “КПІ”; захист роботи проводився 2 рази, тобто в кожному університеті , причому на кафедрі ТНР та ЗХТ, де викладачі вільно володіють французькою мовою, захист проводився французькою. На інших кафедрах захист проводився українською мовою і анотація роботи була складена українською.

У 2009 році відбувся перший випуск магістрів-учасників програми “Подвійний диплом” з наступними результатами: із 12 осіб, які навчалися в групі хіміків Університету міста Лє Ман, студенти ХТФ успішно захистили магістерські роботи і одержали наступні рейтинги: Павло Шпак-Краєвський – другий, Алла Нестеренко – четвертий, Інна Савелій – восьмий, Ліліана Боярина – дев’ятий (ранжувалися 12 випускників Університету міста Лє Ман із чотирьох різних країн).

З огляду на те, що це перші українські студенти, яким випали найважчі випробування в процесі навчання (відсутність україномовного середовища, інша система навчання, незвична система оцінок, екстремальні умови складання екзаменів), такий кінцевий результат, безумовно, вважаємо відмінним.

Усі випускники отримали два дипломи магістра (український і французький) та запрошення для подальшого навчання в різні університети та лабораторії Франції.

Інна СавелійВидатним явищем в реалізації програми є запрошення всіх українських випускників у наукові установи Франції, чого не досягли всі французькі випускники. Аналіз цього явища показав, що ринки європейських наукових стажувань вкрай потребують фахівців не з класичною науковою, а з інженерною освітою.

Оскільки всі наші випускники отримали дипломи НТУУ “КПІ” з відзнакою з напряму “Хімічна технологія та інженерія” і середньорейтингові французькі дипломи з напряму “Хімія”, вони вільно проходили співбесіди з роботодавцями, стали найкращими з усіх кандидатів, тому і були запрошені кількома науковими установами і могли навіть вибирати заклад для підготовки докторської роботи. Разом із можливістю продовження навчання вони отримали можливість одержувати стипендії розміром до 2000 євро на місяць протягом трьох років. Ми дуже пишаємося досягненнями наших випускників, продовжуємо підтримувати зв’язки з ними для якісного моніторингу всього процесу.

Виходячи із успіхів програми “Подвійний диплом магістра в галузі хімії та хімічної технології 2007-2009”, адміністрація Університету міста Лє Ман запропонувала нашому факультету розширити співпрацю з підготовки наукових кадрів до створення програми “Подвійний диплом кандидата наук” і розпочати проведення спільних наукових досліджень. Для створення наукових контактів з ХТФ професор Крістоф Шансонью провів науковий семінар “Огляд наукових розробок Університету м. Лє Ман в галузі “Полімери, колоїди та міжфазові взаємодії”. В ході обговорення презентації були знайдені можливі напрями спільних наукових досліджень; тому студентам, аспірантам та науковцям ХТФ було запропоновано розпочати наукове співробітництво. І вже є перший позитивний результат: Посольство Франції в Україні в ході проведення конкурсу на стажування молодих українських науковців в університетах Франції (із 60 претендентів) преміювало аспіранта ХТФ першого року навчання Олександра Васильєва стипендією на проходження наукового стажування в Університеті м. Лє Ман за спільним науковим проектом. Таким чином, уже зроблено перші кроки до входження ХТФ до навчально-наукового європейського простору.

Відповідні пропозиції щодо реалізації програми “Подвійний диплом магістра” надійшли до нас від французьких університетів міст Монпельє та Мец. А поки що 15 студентів ХТФ, які закінчують навчання на ступінь бакалавра, вивчають французьку мову і готуються до виїзду на навчання до Франції. Програма підготовки передбачає не тільки вирішення організаційних питань, проведення зустрічей із батьками, тестування з французької мови, але й поглиблене знайомство з історією, культурою, науковими та промисловими досягненнями України.

Крім студентів, що навчаються за програмою подвійного диплома, ще понад 10 студентів ХТФ кожного року проходять навчання та стажування в університетах Німеччини, Італії, Норвегії, Швеції, Південної Кореї.

Міжнародна політика ХТФ полягає в забезпеченні умов вільного вибору людини у здобутті знань найвищої якості та їх передачі. Стратегічною метою міжнародної діяльності є формування позитивної картини інтеграції навчально-наукової школи українських технічних хіміків в європейський, а також у світовий навчально-науковий простір.

Т.І.Дуда, заступник декана ХТФ з міжнародного співробітництва, доц., І.М.Астрелін, декан ХТФ, проф.