Україна в європейському освітньому просторі

«Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні» – таку назву мала ІХ Всеукраїнська науково-методична конференція, що 18-19 листопада пройшла в НТУУ «КПІ». Вона зібрала представників 58 ВНЗ України. До розгляду було заявлено понад 300 доповідей 230 авторів, які ввійшли до збірника матеріалів конференції, що їх роздали всім учасникам.

На пленарному засіданні присутніх привітав заступник міністра освіти і науки України Є.М.Суліма та поінформував про стратегію уряду щодо модернізації вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Він наголосив, що відбувається інтеграція вітчизняних ВНЗ до європейського освітнього простору, зокрема, переорієнтація освітніх послуг відповідно до потреб ринку. Також зупинився на доступності освітніх послуг, підвищенні їх якості, забезпеченні інноваційного розвитку освіти та поглибленні міжнародної співпраці.

Проректор КНУ ім. Т.Шевченка В.А.Бугров виступив із доповіддю «Українська освіта: стратегічні орієнтири та проблеми розвитку», в якій ішлося про гармонізацію європейського освітнього простору, що сприятиме підготовці конкурентоспроможних фахівців, здатних адаптуватися в ринкових умовах. «Мотивація студентів і викладачів до співпраці – ось ключова теза», – вважає проректор. «В Україні понад 800 вищих навчальних закладів, – розмірковував далі доповідач, – але кількість не завжди себе виправдовує». Він певен, що повинна бути сформована суспільна думка, яка б впливала на те, якою має бути людина (особистість) після закінчення ВНЗ.

Перший проректор НТУУ «КПІ» Ю.І.Якименко поділився досвідом, напрацьованим у КПІ щодо забезпечення якості освіти. Присутні з великою зацікавленістю заслухали тези про те, що діяльність дослідницького університету базується на трикутнику знань: освіта – наука – інновації; вища школа має готувати освічену, високопрофесійну людину; рейтинг ВНЗ складається з рейтингів підрозділів, а ті, у свою чергу, залежать від рейтингу науково-педагогічних працівників. Юрій Іванович поінформував про пошук творчої молоді, що її здійснює КПІ через систему доуніверситетської підготовки та разом з КНУ відповідно до започаткованої ними програми «Майбутнє України»; про раннє занурення в науку, коли студенти починають виконувати практичні дослідження на базі спільних з провідними компаніями лабораторій, через науковий парк тощо, а потім магістерські роботи виливаються в кандидатські дисертації. Йшлося також про отримання другої освіти на базі КПІ, участь у програмі «Подвійний диплом» із зарубіжними партнерами та зворотний зв’язок з роботодавцями, що дозволяє коригувати навчальні програми під потреби виробництва і бізнесу.

Робота конференції тривала у шести секціях, де розглядалися питання формування єдиного простору вищої освіти; створення стандартів вищої освіти; конкурентоспроможності вищих навчальних закладів; інноваційного виміру вищої освіти; якості освіти; підготовки студентів з іноземних мов.

Узагальнені напрацювання та рекомендації було викладено в Рішенні конференції, яке передали до Міносвіти і науки. Матеріали будуть використані при підготовці нормативних документів та пропозицій до Верховної Ради і Кабінету Міністрів України.

Н.Вдовенко

Шановні колеги! Національний технічний університет України «КПІ» та Київський національний університет ім. Тараса Шевченка запрошують Вас взяти участь у ІХ Всеукраїнській науково-методичній конференції «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», яка відбудеться 18 – 19 листопада 2010 р. (термін проведення змінено) в НТУУ «КПІ».

Пріоритетні напрямки роботи конференції:

  1. проблеми та суперечності формування Європейського простору вищої освіти;
  2. національна рамка кваліфікацій вищої освіти України: можливості гармонізації та оптимізації;
  3. проблеми створення нового покоління стандартів вищої освіти (компетентнісний підхід);
  4. науково-технічний та інноваційний вимір  вищої освіти;
  5. проблеми якості освіти в Україні;
  6. конкурентоспроможність вищих навчальних закладів України;
  7. соціально-економічні аспекти запровадження положень Болонського процесу;
  8. Болонський процес та студенти.