Юрчишин Оксана Ярославівна. Молодий викладач-дослідник з ММІ

На сьогодні Оксана Ярославівна Юрчишин – доцент кафедри конструювання верстатів та машин Механіко-машинобудівного інституту НТУУ "КПІ". А не так давно, у 2003 році, вона прийшла на кафедру для підготовки в аспірантурі, тож її сьогоднішні здобутки – це значною мірою заслуга кафедри – кваліфікованого, дружного і доброзичливого колективу.

Після закінчення аспірантури Оксана Ярославівна стала штатним співробітником кафедри, працюючи на посадах молодшого наукового співробітника, інженера, асистента, старшого викладача, доцента. У 2008 р. вона захистила кандидатську дисертацію й отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю "Процеси механічної обробки, верстати та інструмент". В її дисертаційній роботі започатковано ефективні методи дослідження динамічних систем металорізальних верстатів із застосуванням циклічних випадкових процесів. У даний час ведуться роботи з розвитку цього напряму, практичного використання отриманих результатів при проектуванні металорізальних верстатів. Результати досліджень опубліковані у 46 наукових працях.

Кафедра конструювання верстатів та машин здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями: "Металорізальні верстати і системи" та "Інтелектуальна власність", тож викладацька й наукова діяльність Оксани Ярославівни переплітається як з інтелектуальною власністю, так і з машинобудуванням. Нею підготовлені та викладаються такі дисципліни: "Основи евристики", "Інтелектуальна власність", "Оцінка прав на об'єкти ІВ", проводяться лабораторні заняття та заняття комп'ютерного практикуму з курсів "Теорія автоматичного керування", "Основи математичного моделювання", "Математичне моделювання систем і процесів". Одним із напрямів педагогічної діяльності О.Юрчишин є підготовка комп'ютерного забезпечення дисциплін, які читаються кафедрою в рамках програми підготовки аспірантів. Розроблено комп'ютерний практикум з дисциплін "Спеціальні технології наукових досліджень", "Математичне моделювання в теорії поля", "Статистична динаміка машин".

О.Я.Юрчишин веде активну організаційну роботу: є членом оргкомітету Міжнародної конференції "Прогресивна техніка та технологія", членом спілки інженерів-механіків НТУУ "КПІ".

Однією із візитних карток кафедри конструювання верстатів та машин є винахідницька діяльність. Щорічно викладачі кафедри патентують десятки винаходів та корисних моделей, паралельно навчаючи цього своїх студентів. До когорти "творців" влилась і Оксана Ярославівна. Вона вже отримала 12 патентів України на винаходи та корисні моделі. Створювати нове, рухатися вперед вона також вчить і студентів другого курсу на практичних заняттях з дисципліни "Основи технічної творчості".

Тож перемога О.Юрчишин в університетському конкурсі "Молодий викладач-дослідник – 2010" – заслужена оцінка її професійного рівня як педагога і науковця.

В.Б.Струтинський, завідувач кафедри КВіМ