В НТУУ "КПІ" створено клуб здоров'я "Академія молодості". Ініціатором його створення є лікар вищої категорії, кандидат медичних наук, доктор натуральної медицини, доцент кафедри фізичної реабілітації ММІФ, голова  громадської організації "Екологія і здоров'я" та Всеукраїнської Асоціації споживачів інформації Лідія Володимирівна Буцька. Протягом 10 років вона як ведуча, автор і продюсер створювала авторські телепроекти, присвячені здоров'ю, "Формула долі" (ТРК Київ), "Формула 36 і 6" (Перший національний канал), "Соціум" (Державна служба УТР) та інші. Як науковець Л.В. Буцька є автором 80 наукових праць, розробником системи оцінки та корекції функціонального стану спортсменів високих кваліфікацій засобами пунктурної фізіотерапії. До кола її наукових інтересів входять розробки у сфері регуляторної біологічної медицини, антивікової медицини, профілактики та лікування дезадаптозів, у т.ч. синдрому хронічної втоми, управління функціональними станами людини, що знаходиться під впливом високих психофізичних навантажень, побудоване на біологічному зворотному зв'язку. А ще  Лідія Буцька пише вірші і вже видала кілька збірок філософсько-романтичної поезії. Пропонуємо вашій увазі роздуми, що спонукали її до створення "Академії молодості".

Людство переживає нині особливий період переходу від дитячого захоплення технократичними іграшками до самовивчення, дослідження людини як феномена, сутності її взаємин із зовнішнім середовищем, розкриття таємниць психічної діяльності. XXI століття – час інтеграції психології і фізіології, науки і філософії, взаємопроникнення культур Сходу і Заходу, найглибших пізнань давнини і найсучасніших досягнень квантової фізики і теорії відносності, що веде до формування єдиної планетарної культури. До вчення про людину Захід вніс, насамперед, знання фізичного тіла, Схід – цілісне уявлення. Наука нині повертає стародавні істини, переводячи їх на свою мову. Цьому сприяє перехід її з етапу диференціації на інтегративний підхід, використання синтетичних методів, у т.ч. системного аналізу. Тільки за умов відродження холістичної традиції стає можливим розуміння людини, її призначення та сутності механізмів здоров'я. Визначення здоров'я, сформульоване в преамбулі Статуту ВООЗ у 1948 р., засновано на тих положеннях, які висунув відомий історик медицини Генрі Сигерист: "Здоров'я – це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних дефектів."

Таким чином, здоров'я – це цілісний динамічний стан організму, який визначається резервами енергетичного, пластичного і регуляторного забезпечення функцій, характеризується стійкістю до дії патогенних факторів і здатністю компенсувати патологічний процес, а також є основою здійснення біологічних і соціальних функцій.

Трьом рівням особистості (соматичному, душевному та духовному) відповідають і три аспекти здоров'я: соматичний, психічний і соціальний. Особливо важливими є вищі, специфічно людські духовні аспекти здоров'я, тому відхилення як у душевному, так і в духовному аспектах позначаться як на способі життя індивіда, так і на стані резервів його організму. Сьогодні виділяють так званий "третій стан" – перехідний між здоров'ям і хворобою, що обмежується з одного боку ступенем зниження резервів здоров'я і можливістю розвитку внаслідок цього патологічного процесу при незмінних умовах життєдіяльності, з другого – початковими ознаками порушення функцій – маніфестацією патологічного процесу. Зазначені межі можуть бути кількісно охарактеризовані відповідним рівнем здоров'я. Резерви здоров'я індивіда багато в чому залежать від його фізичного стану та способу життя, мислення, духовних та душевних завдань і моральних принципів.

Отже, об'єднання на базі КПІ "фізиків" та "ліриків", інженерів і медиків є не просто на даний момент загальновизнаним фактом, але й тим фактором, який, сподіваюся, приведе до нових наукових досягнень.

Тож завданням нашого Клубу є створення майданчика та інформаційного поля для вільного наукового, навколонаукового, філософського та просто людського спілкування в колі небайдужих до себе та навколишнього світу людей, яких об'єднує бажання власного вдосконалення себе як людини цілісної, людини, яка може жити довго та плідно, будучи творцем, задля пізнання та вдосконалення законів життя. Отже, ми намагатимемося  допомагати людям у пізнанні себе як цілісних особистостей, дослідженні законів здоров'я та довголіття, профілактиці, зміцненні здоров'я та лікуванні згідно з найновішими досягненнями сучасної науки. А інтеграція філософії, історії, соціології, біологічних, медичних та технічних знань у цілісну систему понять про людину як багаторівневу біоенергоінформаційну систему нам у цьому допомагатиме.

До участі в роботі клубу запрошуються всі бажаючі.

Клуб здоров'я "Академія молодості" проводить свої засідання в читальному залі №32 Науково-технічної бібліотеки НТУУ "КПІ" раз на два тижні. Початок засідань – 15-00. Чергове засідання – 15 листопада. Тел. для довідок: 457-97-24 (бібліотека), (097) 433-33-37.

Лідія Буцька