Кафедра української мови, літератури та культури (КУМЛК), ФЛ

Кафедра української мови, літератури та культури (КУМЛК), Факультет лінгвістики, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 7, пр-т. Перемоги, 37к, к.324, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 04,
Електронна пошта: kymlk(at)kpi.ua
Сайт:

Кафедра української мови, літератури та культури заснована 5 жовтня 1989 р. для забезпечення поглибленого вивчення української мови студентами та співробітниками університету. Це була перша українознавча кафедра в технічних вузах України. 1995 р. кафедра увійшла до складу створеного в університеті факультету лінгвістики.

З 1989 р. кафедра забезпечує викладання студентам університету денної та заочної форми навчання дисциплін: українська мова, українська мова за професійним спрямуванням, ділове українське мовлення, українська мова для початківців, українська мова для викладачів, сучасна українська мова, історія української культури, українська і зарубіжна культура, зарубіжна культура, українська і зарубіжна культура ХХ ст., культурологія, лінгвокраїнознавство, вступ до мовознавства, загальне мовознавство, вступ до українознавства, історія української сучасної літератури, основи редагування, культура судової промови.

Основними напрямками роботи кафедри є:

 • висококваліфіковане навчання студентів усіх факультетів університету української мови за професійним спрямуванням для кращого опанування українською науково-технічною термінологією;
 • ознайомлення студентів з історією української культури в контексті європейського та світового культурного простору, що сприяє формуванню у студентів власної життєвої позиції, осмисленню професійного становлення й інтегруванню власної діяльності у культурне сучасне середовище України і світу;
 • розробка навчальних програм та навчально-методичних матеріалів;
 • надання консультативної допомоги студентам, викладачам та співробітникам університету, іноземним громадянам в оволодінні та вдосконаленні державної мови.

Викладачі та співробітники кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін:

 • Українська мова за професійним спрямуванням – всі факультети КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • Історія української культури – ФЛ, ЗФ, ІПСА, ФAКС, ФПМ, ФЕА;
 • Основи редагування перекладу – ФЛ;
 • Вступ до мовознавства – ФЛ;
 • Загальне мовознавство – ФЛ;
 • Сучасна українська мова – ФЛ;
 • Українська мова – ФЛ.