Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки (ТПТ), ТЕФ

Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки (ТПТ), Теплоенергетичний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 5, вул. Політехнічна 6, к.425, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 80 78,
Електронна пошта: tef_tpt(at)ukr.net
Сайт:

Історія кафедри теоретичної та промислової теплотехніки (ТПТ) нерозривно пов'язана з історією підготовки інженерів-теплотехніків в Київському політехнічному інституті і тих його підрозділів, які здійснювали цю підготовку з перших років існування інституту. У перший же рік існування КПІ були створені кафедри прикладної механіки і механічної технології на механічному відділенні, які забезпечують основну теплотехнічну підготовку інженерів-механіків і інженерів-технологів більше двадцяти років, до чіткого розподілу механічної технології на механічну технологію металів і теплотехніку в 1920-х роках і в подальшому (1930 р.) виділення теплотехніки в окрему широкопрофільну спеціальність.

Починаючи з 2001 р., на кафедрі здійснюється підготовка магістрів за фахом 8.090510 "Теплоенергетика". У цьому ж році була почата підготовка по спеціальних планах і програмах бакалаврів і фахівців на базі навчально-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Кафедра готує спеціалістів за єдиною програмою по спеціальності «Теплоенергетика».
Інформація про кафедру ТПТ та спеціальність «Теплоенергетика»

код спеціальності: (бакалавр) 6.090510; (магістр) 8.090510

Комп’ютерна підготовка - навички програмування, уміння користуватись програмами для проектних робіт (включаючи виконання креслень і мультимедійні розробки).

Володіння іноземною мовою (переклад, розмовна мова)

Основні дисципліни спеціальності:

  • технічна термодинаміка
  • тепломасообмін
  • джерела теплопостачання та споживачі теплоти
  • промислові тепломасообмінні процеси та установки
  • системи виробництва та розподілу енергоносіїв.