Кафедра теплотехніки та енергозбереження (ТЕ), IEE

Кафедра теплотехніки та енергозбереження (ТЕ), інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 22, вул. Борщагівська 115, к.410-A, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 50,
Електронна пошта: te(at)kpi.ua
Сайт:

Кафедра теплотехніки та енергозбереження (ТЕ, раніше загальної теплотехніки) була організована в 1986 році. Для покращення теплотехнічної підготовки студентів не теплотехнічних спеціальностей відповідно з наказом Мінвузу УРСР № 353 від 24 грудня 1985 р. "Про зміни в структурі Київського політехнічного інституту в 1985/86 учб. році", у КПІ наказом № 1-1 від 2.01.86 р. організована кафедра загальної теплотехніки.

Кафедра TE, разом з кафедрами IEE, здійснює підготовку бакалаврів за напрямом Теплоенергетика (4 роки) (6.050601) та спецiалicтiв Енергетичний менеджмент (7.05060105). Після отримання базової освіти, бакалаври на конкурсній основі можуть продовжити навчання для отримання повної вищої освіти за програмою магістра (8.05060105) - Енергетичний менеджмент (після бакалаврата, 2 роки).
Форма навчання – денна, заочна (бюджет, контракт).

Теплоенергетична освіта — це система підготовки бакалаврів з енергетики для різних галузей народного господарства, які займаються виробництвом, перетворенням, передачею на відстань, розподілом і споживанням енергії в різних її формах.

Студенти, отримуючи базову бакалаврську підготовку, здобувають якісну освіту з електротехніки, теплотехніки, обчислювальної техніки, енергетичного аудиту, тепло-, електропостачання, енергозбереження, економіки та менеджменту.

Випускники можуть працювати у державних установах, наукових інститутах та фірмах, які вирішують проблеми енергозбереження та займаються енергоаудитом; у комунальних підприємствах при районних та місцевих адміністраціях у відділах по забезпеченню теплопостачання, електропостачання, введення енергозберігаючих технологій; на промислових підприємствах у відділах головного енергетика та у будь-яких фірмах, які займаються виробництвом та продажем теплоенергетичного обладнання.