Кафедра теплотехніки та енергозбереження (ТЕ), IEE

Кафедра теплотехніки та енергозбереження (ТЕ), інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 22, вул. Борщагівська 115, к.410-A, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 50,
Електронна пошта: te(at)kpi.ua
Сайт:

Кафедра теплотехніки та енергозбереження КПІ ім. Ігоря Сікорського, спільно з іншими кафедрами IEE, здійснює підготовку Бакалаврів (3 роки 10 місяців) за сертифікатами ЗНО, Бакалаврів (2 роки 10 місяців) за дипломом Молодшого спеціаліста, Магістрів за освітньо-науковою програмою (1 рік 9 місяців), Магістрів за освітньо-професійною програмою (1 рік 4 місяці) та Аспірантів (4 роки) спеціальності 144 Теплоенергетика, освітня програма - "Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенеретичних систем".

Форма навчання – денна, заочна (бюджет, контракт).

Теплоенергетична освіта — це підготовка з енергетики для різних галузей народного господарства, які займаються виробництвом, перетворенням, передачею на відстань, розподілом і споживанням енергії в різних її формах.

Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенеретичних систем - це управління системами виробництва та розподілу енергії, інтеграція фундаментальних досліджень науки і техніки в професійну діяльність, впровадження у виробництво інноваційних інжинірингових розробок.

Студенти, отримуючи бакалаврську підготовку, здобувають якісну освіту з теплотехніки, електротехніки, обчислювальної техніки та програмування, енергетичного аудиту, тепло- та електропостачання, енергозбереження, економіки та менеджменту.

Випускники можуть працювати у державних установах, наукових інститутах та фірмах, які вирішують проблеми енергозбереження та займаються енергоаудитом; у комунальних підприємствах при районних та місцевих адміністраціях у відділах по забезпеченню теплопостачання, електропостачання, впровадження енергозберігаючих технологій; на промислових підприємствах у відділах головного енергетика та у будь-яких фірмах, які займаються виробництвом та продажем теплоенергетичного обладнання, нетрадиційними та відновлювальними джерелами енергії.

Фахівців за данним напрямком готує кафедра теплотехніки та енергозбереження, на якій працюють кваліфіковані викладачі, більшістю кандидати та доктори технічних наук.

Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Дешко Валерій Іванович