Адреса: 03056 проспект Перемоги, 37, корп.1, кім.165
Тел.:  204-85-50, Факс: 204-99-28
E-mail: studrada[at]kpi.ua

У 1998 році в процесі демократизації вищої освіти Закон України «Про вищу освіту» був доповнений статтею №38, у якій ішлося про впровадження студентського самоврядування. Тоді ж і була створена активними та свідомими студентами університету Студентська рада КПІ ім. Ігоря Сікорського. Основним завданням Студентської ради КПІ ім. Ігоря Сікорського було і залишається створення умов для активної участі всіх студентів у повсякденному житті університету, його вдосконалення й урізноманітнення. Пізніше у січні 2010 року було внесено зміни до Закону України «Про вищу освіту», що надали органам студентського самоврядування білше повноважень та обов’язків.

Головні цілі та завдання Студентської ради КПІ ім. Ігоря Сікорського:

 • забезпечення виконання студентською молоддю своїх обов’язків як громадянина i студента;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій дiяльностi студентів;
 • органiзацiя дозвілля та відпочинку студентів;
 • участь в охороні громадського порядку;
 • сприяння i створення необхідних соціально-побутових умов для студентів університету; надання рекомендацій при поселенні студентів в гуртожитки університету;
 • виховання патріотизму, потреби дотримуватися чинного законодавства, моральних та етичних норм;
 • здійснення мiжвузiвської та міжнародної роботи;
 • пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків та iн.;
 • захист законних прав та iнтересiв студентів у органах державної влади та управління;
 • сприяння працевлаштуванню студентів;
 • органiзацiя культурно-освітньої та фізкультурно-масової роботи.

Студентська рада КПІ ім. Ігоря Сікорського активно співпрацює зі студентськими організаціями КПІ та іншими університетами, громадськими організаціями, молодіжними об’єднаннями, такими як Спілка ініціативної молоді, Студентська рада міста Києва, Всеукраїнська студентська рада, Національний студентський союз. Органи студентського самоврядування КПІ ім. Ігоря Сікорського є одними з найактивніших у всеукраїнському молодіжному просторі за участю в круглих столах, конференціях, пленумах та робочих групах з питань студентського самоврядування і актуальних студентських проблем.

На сьогоднішній день у Студентській раді активно функціонує 10 відділів: культурно-масовий, міжнародний, зовнішніх зв’язків, спортивний, відділ захисту прав студентів, секретаріат, PR, інформаційний, науковий та редакція газети «ГОСС».

Студентська рада КПІ ім. Ігоря Сікорського запрошує небайдужих до своїх лав, до дружньої родини, активного, цікавого та енергійного колективу! «КПІ є найкращим університетом України. Високий рівень підготовки повсякчас демонструють студенти і випускники КПІ значними досягненнями в різних галузях і сферах. Завдяки спільним системним діям адміністрації та всіх студентів через студентські організації, університет постійно розвивається, студентське життя стає ще більш різноманітним і насиченим. У Студентській раді КПІ ім. Ігоря Сікорського працюють студенти, «Студенти для студентів», – так вважають активісти Студентської ради КПІ ім. Ігоря Сікорського.

За інформацією Студентської ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

Долучення Розмір
studrada-scheme.doc (52.5 КБ) 52.5 КБ