Кафедра менеджменту видавничо-поліграфічної галузі (МВПГ), ВПІ

Кафедра менеджменту видавничо-поліграфічної галузі (МВПГ), Видавничо-поліграфічний інститут, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 25, вул. Володимирська 7, к.21, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 279 07 08, 279 07 12,
Електронна пошта: ovpk_kpi(at)ukr.net
Сайт:
Соціальні мережі: FB

Кафедра менеджменту видавничо-поліграфічної галузі (МВПГ) функціонувала як секція у складі загальної кафедри технології та економіки поліграфічного виробництва з 1964 року. В 1990 році створена як окремий підрозділ - кафедра організації видавничої справи, поліграфії і книгорозповсюдження (ОВПК). В 2017 році отримала нову назву.

Кафедра МВПГ готує фахівців з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі». Веде наукові дослідження у галузі менеджменту та організації діяльності медійних та видавничо-поліграфічних підприємств.

Кваліфікація випускників:

  • бакалавр з менеджменту;
  • магістр з менеджменту організацій і адміністрування;
  • доктор філософії з менеджменту.

Профільні дисципліни: «Економічна теорія», «Економіка та фінанси підприємства», «Основи медіабізнесу», «Правове регулювання медійного бізнесу», «Маркетинг», «Економіка та організація медійного бізнесу», «Менеджмент», «Управління персоналом», «Інноваційний менеджмент», «Операційний менеджмент медійних та видавничо-поліграфічних підприємств», «Економічне прогнозування», «Стратегічне управління медійними підприємствами», «Управління дистрибуцією медійної продукції», «Облік і аудит», «Економічна статистика», «Економічний аналіз медійних та видавничо-поліграфічних підприємств», «Управління міжнародною діяльністю підприємства», «Фінанси,гроші і кредит», «Фінансовий менеджмент», «Менеджмент медійних та видавничо-поліграфічних підприємств», «Соціологія засобів масової комунікації», «Медіамаркетинг», «Корпоративне управління в медіагалузі», «Маркетинговий менеджмент медійних підприємств» «Логістика медійних та видавничо-поліграфічних підприємств», «Управління ризиками медійних та видавничо-поліграфічних підприємств», «Управління медіа- та інтернет проектами».

Види діяльності спеціалістів: управління та адміністрування у сфері господарської, кадрової, комерційної, інвестиційної роботи видавництв, редакцій ЗМІ і поліграфічних підприємств, аналіз та організація їх діяльності, дослідження економічних аспектів видавничо-поліграфічних процесів; техніко-економічне обґрунтування проектних рішень; вибір оптимальних напрямків науково-технічного розвитку.

Сфера діяльності майбутнього фахівця – підприємства медіа галузі, видавничо-поліграфічні підприємства :

  • редакції засобів масової інформації;
  • планово-економічні, фінансові та виробничі відділи видавництв і поліграфічних підприємств; служби маркетингу, матеріально-технічного постачання та збуту;
  • рекламні та PR агенції;
  • оптові та роздрібні книготорговельні підприємства;
  • підрозділи техніко-економічних досліджень науково-дослідних інститутів.