Адреса:  корп. 18, кім. 219 
Телефон/факс:  (044) 204-95-82, 204-95-82
e-mail:  vop[at]kpi.ua

Відділ охорони праці КПІ ім.Ігоря Сікорського створений на виконання Постанови директивних органів та наказу ректора КПІ від 06.03.1979  №21-Н для організації виконання соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності та запобіганню нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці.

Відділ охорони праці у сфері безпеки життєдіяльності є основним структурним підрозділом Університету.

На даний час у відділі працюють п’ять співробітників, які мають вищу технічну освіту, багаторічний досвід роботи у сфері охорони праці та у своїй діяльності керуються законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором та актами з охорони праці, що діють в межах університету.

Відділ охорони праці підпорядковується безпосередньо ректору університету. Ліквідація відділу охорони допускається тільки у разі ліквідації університету (ст.15 Закону України «Про охорону праці»).

Оперативне керування відділом охорони праці здійснює проректор з науково-педагогічної роботи.

Основна задача охорони праці – зведення до мінімуму можливості травмування чи захворювання працівника з одночасним забезпеченням комфорту при максимальній продуктивності праці.

Головна мета діяльності відділу – впровадження європейських норм, стандартів та цінностей в питаннях охорони праці, створення безпечних та здорових умов праці учасників навчально-виховного процесу, реалізація конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я.

Напрями діяльності відділу у вирішенні питань безпеки життєдіяльності

  • здійснення заходів, визначених чинними нормативно-правовими актами;
  • ефективне впровадження інноваційних заходів, як шлях до створення безпечних умов праці в університеті;
  • проведення профілактично-попереджувальної роботи, надання методичної допомоги структурним підрозділам у вирішенні питань охорони праці;
  • удосконалення функціонування системи управління охороною праці;
  • співпраця із структурними підрозділами у питаннях профілактики травматизму;
  • формування превентивної культури охорони праці та зниження вірогідності нещасних випадків у виробничій та невиробничій сфері.