Ви є тут

Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів (КХТП), ХТФ


http://kxtp.kpi.ua

Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів (КХТП), Хіміко-технологічний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 4, пр-т Перемоги, 37, к.171, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 12,
Електронна пошта: kxtp(at)kpi.ua
Сайт:

Кафедру кібернетики хiмiко-технологiчних процесів (КХТП) було органiзовано в сiчнi 1974 року. Її створення стало пiдсумком восьмирiчної роботи невеликого колективу ентузiастiв, який згуртувався на кафедрi технологiї неорганiчних речовин та мiнеральних добрив. Саме на той час ректор КПI, завiдуючий кафедрою технологiї неорганiчних речовин професор О.С.Плигунов, оцінюючи потребу народного господарства в спецiалiстах нового профiлю, зробив усе можливе, щоб кiбернетики стали самостiйними.

Кафедра запрошує абітурієнтів на навчання за програмами підготовки:

  • БАКАЛАВРА - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології з одержанням кваліфікації "Молодший інженер з автоматизованих систем керування виробництвом" термін навчання - 4 роки на базі повної загальної середньої освіти.
  • СПЕЦІАЛІСТА - Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва з одержанням кваліфікації "Інженер із застосування комп'ютерів" термін навчання - 1,5 роки на базі бакалавра.
  • МАГІСТРА - Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва з одержанням кваліфікації "Інженер-дослідник", термін навчання - 2 роки на базі бакалавра. Форми навчання: денна (за кошти державного бюджету або на підставі договору); заочна (на підставі договору).

Випускники кафедри КХТП успішно працюють на різноманітних підприємствах технологічного профілю, в обчислювальних центрах, у комерційних та банківських структурах, у науковій, виробничій і політичній сферах і, зокрема, на всіх кафедрах хіміко-технологічного факультету.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій