Кафедра конструювання верстатів та машин (КВМ), ММІ

Кафедра конструювання верстатів та машин (КВМ), Механiко-машинобудiвний iнститут, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 1, пр-т Перемоги 37, к.232, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 94 61
Сайт:

Кафедра готує висококваліфікованих конструкторів - механіків за спеціальністю 131 "Прикладна механіка", освітня програма "Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів і машин".

Кафедру створено у 1935 році на базі існуючої до того кафедри холодної обробки металів, як доцільну у період бурхливого розвитку промисловості.

Протягом  1941-1976 рр. її очолював проф. Хаймович Є.М. – вчений, ім’я якого було відомо не лише на теренах СРСР, а і в світі.

З початку існування кафедра займалася конструюванням різнотипних механізмів, а металорізальні верстати – це об’єкт, що поєднує значну кількість механізмів та типових вузлів найрізноманітнішого призначення із можливістю використання у різних сферах: як у верстатобудуванні й машинобудуванні взагалі, так і в інших галузях: від військової й транспортної до медицини, легкої та харчової промисловості.

Інженер-конструктор – це фах, який Ви можете здобути, навчаючись за освітньою програмою "Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів і машин". Наші випускники отримують сучасну інженерну підготовку з конструювання та технології виробництва верстатів, промислових роботів та інших машин. Вони на високому професійному рівні володіють сучасними методами проектування в системах CAD, CAM, CAE, пошуку технічних рішень, теоретичних та експериментальних досліджень машин.

Випускники можуть здійснювати на високому професійному рівні програмування на ПЕОМ, САПР технічних систем (AutoCAD, Mechanical Desktop, Autodesk Inventor), математичне моделювання (MathCAD, Matlab), патентно-ліцензійну діяльність, технічний сервіс та ремонт машин, організацію виробництва.

Ваші можливості як інженера-конструктора, випускника нашої кафедри представлені на сайті кафедри