Ви є тут

Кафедра конструювання верстатів та машин (КВМ), ММІ


http://kvm.kpi.ua

Кафедра конструювання верстатів та машин (КВМ), Механiко-машинобудiвний iнститут, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 1, пр-т Перемоги 37, к.232, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 94 61,
Сайт:

В час заснування Київського політехнічного інституту на його механічному відділенні була створена кафедра холодної обробки металів, на базі якої у 1935 році було організовано кафедру "Металорізальні верстати" і розпочато підготовку інженерів з цього напрямку. Організатором і першим завідувачем кафедри був виконувач обов'язків професора А.Н.Рабінович.

Основними науковими напрямками були дослідження типових вузлів токарних верстатів-автоматів та гідроприводів верстатів. Була започаткована відома у всьому світі наукова школа по гідроприводу верстатів професора Є.М.Хаймовича, який невдовзі очолив кафедру.

Кафедра "Конструювання верстатів та машин" здійснює підготовку студентів за двома спеціальностями та трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Перші 4 роки студенти навчаються за програмою бакалавра за напрямом підготовки "Машинобудування".

Після закінчення бакалаврату студент має право продовжити навчання за програмою спеціаліста (1,5 роки) або магістра (2 роки) за такими спеціальностями:

  • Металорізальні верстати та системи;
  • Інтелектуальна власність.

Студенти кафедри "Конструювання верстатів та машин" мають право паралельно навчатись на Спільному українсько-німецькому факультеті машинобудування, який функціонує в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Даний факультет здійснює підготовку фахівців міжнародного рівня, причому навчання за програмою магістра (на V-VI курсах) відбувається в Німеччині в Отто-фон-Геріке університеті м. Магдебурга.

Навчаючись на кафедрі та на спільному факультеті, студенти одночасно отримують два дипломи магістра від НТУУ "КПІ" та від Отто-фон-Геріке університету.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій